Tietoa arboretumista Yhteystiedot

Sivuston sisällöstä vastaa:
Daniel Richterich

Puhelinluettelo

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 

Tervetuloa Viikin arboretumiin

Viikki

Viikin arboretum

Viikin arboretum, puulajipuisto, on perustettu vuonna 1969 pääasiassa dendrologian eli puulajitieteen tutkimusta ja opetusta varten. Samalla se on osa kaupungin erittäin suosittua Vanhankaupunginlahden ulkoilu- ja virkistysaluetta. Viikin arboretumia johtaa Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen johtoryhmä.

Viikin arboretum on noin 20 hehtaarin suuruinen alue, jolla kasvaa sekä kotimaisia, että Suomessa menestyviä ulkomaisia puu- ja pensaslajeja. Ulkomaiset lajit ovat kotoisin pohjoiselta pallonpuoliskolta Suomea mahdollisimman paljon muistuttavilta alueilta. Nykyään alueella kasvaa noin 250 eri puu- ja pensaslajia.

Viikin arboretumin johtoryhmä on käynnisti vuonna 2011 arboretumin kartoituksen, jota hyödynnetään tulevaisuudessa lajintunnistamisessa ja Viikin arboretumin metsähoitosuunnitelmassa.

Viikin arboretumin puulajeihin voi tutustua myös kuvakokoelmassa, jossa on lyhyet lajikuvaukset. Kuvakokoelmassa lajit ovat tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja hakutoiminto toimii myös suomenkielisillä nimillä. Kuvakokoelmaa täydennetään jatkuvasti.

Arboretumin kasvialueet

Arboretum on metsämaastoa ja koostuu kasvimaantieteellisistä ja systemaattisista osastoista sekä luonnonalueista.

Kasvimaantieteelliset osastot ovat itäinen ja läntinen Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Japani, Kaukoitä, Kiina ja Siperia.

Systemaattisessa puistossa on mm. vaahtera-, paju- ja lehmuskokoelma. Luonnontilaiset kallioalueet ja tervaleppälehto täydentävät istutettuja metsiköitä.

Alueilla on myös omat esittelytaulunsa.

kartta kasvialueista

Arboretumin kasvialueet

1. Suomi
2. Kaukoitä
3. Eurooppa
4. Siperia
5 .Läntinen Pohjois-Amerikka
6. Itäinen Pohjois-Amerikka
7. Japani
8. Kloonialue
9. Rhodoalua
10. Havupuualue
11. Pajualue
12. Niittyalue
13. Kiina
14. Aarnialue

Kartta: Martin Ericsson