Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Alumni pysyy ajan hermolla

Alumnitoiminta on yhteydenpitoa yliopiston ja sen kasvattien välillä. Tavoitteena on pysyä ajan tasalla, puolin ja toisin. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa alumnitoimintaa kehitellään parhaillaan – tervetuloa mukaan!

- Metsätieteiden laitoksella toivotetaan kaikki meillä metsätieteitä opiskelleet lämpimästi mukaan: Metsä ja metsätieteet elävät vahvasti ajan mukana ja moni asia on saattanut muuttua sitten opiskeluaikojen. Viikissä tehdään huippututkimusta muun muassa ilmastonmuutokseen, bioenergiaan sekä tietenkin perinteisiin metsäteollisuuteen ja metsien käyttöön liittyen, metsätieteiden laitoksen johtaja, professori Esko Mikkonen kertoo.

Alan alumneja on kutsuttu mukaan esimerkiksi lähiaikoina järjestettyihin tapahtumiin, kuten syyskuun lopulla pidettyyn Suomalainen metsätalous kansainvälisillä markkinoilla -seminaariin. Myös Hyytiälän metsäaseman 100-vuotisjuhlallisuuksiin kokoontui suuri joukko tiedekunnan kasvatteja. Yhteydenpidon väylänä on muun muassa verkossa toimiva, maksuton Alumnikampus, jossa metsätieteiden alumneilla on oma ryhmänsäkin. Sanaa levitetään myös vasta alkaneella, yliopiston yhteisellä Tule takaisin, alumni -kampanjalla.

- Kampanjamme keulahahmoksi on lupautunut monille opiskelijasukupolville tuttu emeritusprofessori Matti Leikola. Hänet tullaan näkemään useissa tapahtumissa puhujana, Mikkonen sanoo.

Ammattitiedon päivitystä ja uusia tuttavuuksia

Vuonna 2008 metsäekologiasta valmistunut ja nykyisin Pöyryllä analyytikkona työskentelevä Juulia Rouhiainen on ollut mukana alumnitoiminnassa reilun vuoden. Hän innostui liittymään Alumnikampukselle nähtyään lehdessä ilmoituksen toiminnasta ja on osallistunut sen jälkeen useisiin tapahtumiin, kuten HENVI:n seminaariin ja nopeasti loppuunvarattuun Vox Helsinki -tapahtumaan.

- Alumnitoiminnassa minua kiinnostaa verkostoituminen sekä mahdollisuus ammattitiedon päivittämiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Yliopistolla uutta tietoa tulee jatkuvasti ja minulle on jo työnkin puolesta tärkeää tietää, missä mennään, Rouhiainen painottaa.

Rouhiaista kiinnostavat muutkin aiheet kuin metsäala: Eri tiedekuntien tapahtumissa on toisinaan nimekkäitä puhujia Suomesta ja ulkomailtakin.

- Nykyisin, kun kaikkien vapaa-aika on hyvin rajallista, Alumnikampus on kätevä tapa saada uutisia tieteestä ja tietoa kiinnostavista tapahtumista. Liittyminen verkossa on nopeaa, ja sen jälkeen oman osallistumisensa määrän voi valita kiinnostustensa mukaan, hän jatkaa.

Vaikka metsäalalla onkin omat perinteensä yhteydenpidossa opiskeluaikaisiin tuttuihin, alumnitoiminta sopii Rouhiaisen mielestä hyvin täydentämään verkostoitumista.

- Tiedekunnasta on valmistunut niin paljon ihmisiä ja parinkin vuoden erot opiskeluajoissa tekevät sen, etteivät ihmiset välttämättä tunne toisiaan. Myös sellaiset alumnitilaisuudet, joissa olisi mahdollisuus vapaamuotoiseen seurusteluun, kiinnostavat.

Toiveita työelämän suunnalta

Yksi alumnitoiminnan perusajatuksista on kiinteä yhteys yliopiston ja työelämän välillä. Alumnit ovat siinä avainasemassa viestinviejinä ja heitä on mukana kehittämässä yliopiston opetusta erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa. Professori Esko Mikkonen painottaakin juuri kaksisuuntaisuutta alumnitoiminnassa.

- Työelämässä tarvitaan tuoretta tietoa siitä, mitä yliopiston koulutusohjelmat pitävät sisällään ja millaisia valmiuksia valmistuvilla opiskelijoilla on. On kuitenkin tärkeää, ettei tiedon suunta ole vain yliopistolta alumneille, vaan yhä kasvavassa määrin myös paluupostissa yliopistolle. Jotta koulutusta voidaan kehittää parhaiten vastaamaan yhteiskunnan tarpeita, tarvitsemme nopeasti tietoa työelämän vaatimuksista. Esimerkiksi viime vuosina kentältä on esitetty toiveita johtamiskoulutuksen ja viime aikoina myös projektikoulutuksen lisäämisestä, mihin on vastattu sisällyttämällä aiheen kursseja maisterintutkintoon, Mikkonen kertoo.

- Monet metsätieteistä valmistuneet toimivat kansainvälisissä tehtävissä. He ovat laitokselle tärkeä kanava metsäalan globaaleihin trendeihin ja vaatimuksiin, hän jatkaa.

Juulia Rouhiainen on parhaillaan mukana osana tiedekunnan valmistumiskampanjaa järjestettävässä minimentoroinnissa, jossa hän tapaa metsäalan opiskelijoista koostuvan pienryhmän kanssa muutamia kertoja syksyn aikana.

- Loppuvaiheen opiskelijoita mietityttää yliopistolta työelämään siirtymisen aiheuttama elämänmuutos. He myös kaipaavat neuvoja ja tukea siihen, miten voisivat parhaiten markkinoida omaa asiantuntijuuttaan. Alumnit tuon elämänmuutoksen itse jo läpi käyneinä voivat toimia tukijoina valmistuville.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt
Julkaistu Metsänhoitaja-lehdessä