Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kuva: Veikko Somerpuro

Tutkinnot ja koulutusohjelmat

Tutkinnot

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voidaan suorittaa luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinto. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja filosofian maisterin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja.

Yhteishaussa hyväksytylle hakijalle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus tai ns. maisterihaussa pelkästään ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus.

Koulutusohjelmat

Opiskelija valitaan johonkin koulutusohjelmaan. Koulutusohjelmassa voi olla pääaineita ja niissä erikseen määrättyjä erikoistumislinjoja. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmat ovat:

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma

Fysiikan laitoksella on myös tutkijankoulutuslinja, johon valitaan vuosittain 20 opintonsa aloittavaa opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Linjalle voi hakea myöhemminkin. Linjalle valittujen opiskelijoiden edellytetään tähtäävän opinnoissaan tohtorin tutkintoon. Fysiikan laitos sitoutuu linjalle valittujen opiskelijoiden ohjaamiseen ja opintojen seurantaan ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.

Geologian koulutusohjelma

Kemian koulutusohjelma

Maantieteen koulutusohjelma

Matematiikan koulutusohjelma

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tutkijalinjan opiskelijat tähtäävät usein tohtorin tutkintoon, mutta tutkijalinja tarjoaa väylän myös muihin haasteellisiin tietojenkäsittelyalan erityistehtäviin. Linjalle valitaan keväisin 5–10 opiskelijaa. Valinta perustuu opintomenestykseen ja haastatteluun. Linjan opiskelijoille tarjotaan tutkimussuuntautunutta opetusta ja harjoittelupaikkoja laitoksen tutkimusryhmissä. Maisteriopintojen loppuvaiheessa osa opiskelijoista valikoituu tutkimusryhmiin tai tutkijakouluihin.

Tilastotieteen koulutusohjelma