Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunnan kanslia

PL 44 (Jyrängöntie 2)
00014 Helsingin yliopisto
Opintoasiat: 02941 50066
Yleishallinto: 02941 50057
ml-neuvonta(at)helsinki.fi
ml-hallinto(at)helsinki.fi

Avoinna ma–pe klo 10–15 tai sopimuksen mukaan.

Kevään ja kesän 2014 poikkeusaukioloajat:
kanslia on suljettu 16.5., 30.5., 19.6. ja 7–21.7.

HUOM! Tiedekunnan kanslia muuttaa Physicumiin (Gustaf Hällströmin katu 2) lokakuussa 2014.

Yhteystiedot »

Kuva: veikko Somerpuro

Valintaperusteet

Matematiikka, fysikaaliset tieteet, kemia ja tilastotiede

Hakeminen

Matematiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikköön sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Fysiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Kuopion kampukselle sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Kemian valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Hakijan on valittava sähköisessä hakujärjestelmässä hakulomakkeelle kaikki ne yliopistot, joihin hakee. Hakija voi osallistua valintakokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla.

Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valintakokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät tiedekuntien verkkosivuilta.

Helsingin yliopistoon matematiikkaan, fysikaalisiin tieteisiin (fysikaalisia tieteitä ovat fysiikka, teoreettinen fysiikka, geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede), kemiaan tai tilastotieteeseen hakevan on asetettava hakulomakkeessa suosituimmuusjärjestykseen ne koulutusohjelmat, joihin hakee. Järjestystä ei voi muuttaa eikä täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelemaan hyväksytty sijoitetaan hakulomakkeessa ilmoitetun suosituimmuusjärjestyksen mukaisesti siihen koulutusohjelmaan, jonka suora- tai todistusvalintaperusteet hän täyttää tai johon hänen valintakoepisteensä riittävät.

Tilastotieteen valinta tehdään samoilla perusteilla kuin valinta matematiikan koulutusohjelmaan.

Hakijan on täytettävä hakulomake sähköisessä hakujärjestelmässä 1.4.2014 klo 16.15 mennessä riippumatta siitä, osallistuuko hakija valintakokeisiin.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan ylioppilastututkinnon tai vastaavan suoritusten perusteella suoravalinnalla (a) ja todistusvalinnalla (b) sekä valintakokeen perusteella (c). Suoravalinnalla ja todistusvalinnalla hyväksytyille ilmoitetaan kirjeitse valinnan tuloksesta ennen valintakokeita. Suoravalinnalla ja todistusvalinnalla täytetään vähintään 80 % opiskelupaikoista. Jos suoravalittuja on niin paljon, että 80 % opiskelupaikoista täyttyy, todistusvalintaa ei käytetä. Loput opiskelupaikoista täytetään valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa hakijan on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä arvosanataso ylioppilastutkinnon kokeissa. Valintakokeen perusteella tapahtuvassa valinnassa hakijan on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä. Opiskelijavalinnassa on käytössä ylivalinta eli opiskelijoita valitaan enemmän kuin on aloituspaikkoja.

a) Suoravalinta

Matematiikan koulutusohjelmaan hyväksytään suoravalinnalla kaikki hakijat, jotka ovat
- saaneet ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeesta vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur tai
- saaneet IB-tutkinnon HL-matematiikasta vähintään 6 pistettä tai
- saaneet RP-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 10 pistettä tai
- saaneet EB-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 8,5 pistettä.

Tilastotieteen koulutusohjelmaan hyväksytään suoravalinnalla kaikki hakijat, jotka ovat
- saaneet ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeesta vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur tai
- saaneet IB-tutkinnon HL-matematiikasta vähintään 6 pistettä tai
- saaneet RP-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 10 pistettä tai
- saaneet EB-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 8,5 pistettä.

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan hyväksytään suoravalinnalla kaikki hakijat, jotka ovat
- saaneet fysiikan ainereaalista vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur tai
- saaneet IB-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 6 pistettä tai
- saaneet RP-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 10 pistettä tai
- saaneet EB-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 8 pistettä.

Kemian koulutusohjelmaan hyväksytään suoravalinnalla kaikki hakijat, jotka ovat
- saaneet kemian ainereaalista vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur tai
- saaneet IB-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 6 pistettä tai
- saaneet RP-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 10 pistettä tai
- saaneet EB-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 8 pistettä.

b) Todistusvalinta

Todistusvalinnassa valinta tapahtuu ylioppilastutkinnon tai vastaavan kokeiden suoritusten perusteella. Valinnassa huomioidaan kahden aineen suoritukset siten, että ensimmäisen osalta hakijan on täytettävä alla mainitut minimivaatimukset ja toisen osalta valintalautakunnan erikseen määräämä arvosana.

Matematiikan koulutusohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saanut
- ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeesta arvosanan magna cum laude approbatur tai
- ylioppilastutkinnon lyhyen matematiikan kokeesta arvosanan laudatur tai
- IB-tutkinnon HL-matematiikan kokeesta vähintään 5 pistettä tai
- RP-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 8 pistettä tai
- EB-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 7 pistettä.

Tilastotieteen koulutusohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saanut
- ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeesta arvosanan magna cum laude approbatur tai
- ylioppilastutkinnon lyhyen matematiikan kokeesta arvosanan laudatur tai
- IB-tutkinnon HL-matematiikan kokeesta vähintään 5 pistettä tai
- RP-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 8 pistettä tai
- EB-tutkinnon matematiikan kokeesta vähintään 7 pistettä.

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saanut
- fysiikan ainereaalista arvosanan magna cum laude approbatur tai
- IB-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 5 pistettä tai
- RP-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 8 pistettä tai
- EB-tutkinnon fysiikan kokeesta vähintään 7 pistettä.

Kemian koulutusohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saanut
- kemian ainereaalista arvosanan magna cum laude approbatur tai
- IB-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 5 pistettä tai
- RP-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 8 pistettä tai
- EB-tutkinnon kemian kokeesta vähintään 7 pistettä.

Todistusvalinnassa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon tai vastaavan kokeiden perusteella seuraavasti:
- Matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien todistusvalinnassa järjestys määräytyy ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen perusteella
- Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelman todistusvalinnassa järjestys määräytyy matematiikan kokeen perusteella
- Kemian koulutusohjelman todistusvalinnassa järjestys määräytyy matematiikan kokeen tai fysiikan ainereaalin kokeen perusteella (parempi näistä)

Todistusvalinnassa hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä arvosana yllämainituissa kokeissa.

Ylioppilastutkinnon tai vastaavan kokeet rinnastetaan seuraavasti:

Matematiikka

Ylioppilastutkinto   IB-tutkinto   RP-tutkinto EB-tutkinto
pitkä oppimäärä lyhyt oppimäärä HL SL    
laudatur
- 7 - 15-13 10-9.5
eximia cum laude approbatur - 6 - 12-10 9.45-8.5
magna cum laude approbatur laudatur 5 7 9-8 8.45-7
cum laude approbatur eximia cum laude approbatur 4 6 7 6.95-6


Äidinkieli ja fysiikan ainereaali

Ylioppilastutkinto IB-tutkinto RP-tutkinto EB-tutkinto
laudatur 7 15-13 10-9
eximia cum laude approbatur 6 12-10 8.95-8
magna cum laude approbatur 5 9-8 7.95-7
cum laude approbatur 4 7 6.95-6

 

c) Valinta kokeen perusteella

Valintakokeeseen voivat osallistua vain ne hakijat, joita ei hyväksytä suoravalinnalla eikä todistusvalinnalla.

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen asettama vähimmäispistemäärä.

Tilastotieteeseen hakevat osallistuvat matematiikan valintakokeeseen.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tehtävät perustuvat matematiikassa lukion pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia), fysiikassa lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin (vähintään 8 kurssia) ja kemiassa lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin (vähintään 5 kurssia).