Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunnan kanslia

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
Opintoasiat: 02941 50066
Yleishallinto: 02941 50057
ml-neuvonta(at)helsinki.fi
ml-hallinto(at)helsinki.fi

Avoinna ma–pe klo 10–15 tai sopimuksen mukaan.

Kanslia on suljettu 21.12.2015–6.1.2016. 7.1.2016 alkaen kanslian opintoasiat palvelevat ma–to klo 11–15 tai sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot »

Kuva: veikko Somerpuro

Valintaperusteet

Matematiikka, fysikaaliset tieteet, kemia ja tilastotiede

Matematiikka

a) Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella

Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 175. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran.

Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on
- ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla C,
- IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4
- RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7 tai
- EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6.
Hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Ylioppilastutkinnosta, IB-tutkinnosta, RP-tutkinnosta tai EB-tutkinnosta annetaan enintään 200 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti.

Arvosana ylioppilastutkinnossa   L E M C B A
Pitkä matematiikka   150 125 100 75    
Äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä   27 22 18 13 9 5
Paras reaalikoe   17 14 11 8 5 2
Toinen kotimainen kieli tai paras vieras kieli Pitkä oppimäärä 6 5 4 3 2 1
Keskipitkä tai lyhyt oppimäärä 4 3 2 1    

 

Arvosana IB-tutkinnossa 7 6 5 4 3 2
HL-matematiikka 150 125 100 75    
Paras A-kieli 27 22 18 13 9 5
Fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede, historia, psykologia tai filosofia 17 14 11 8 5 2
A-kieli tai paras B-kieli 6 5 4 3 2 1

 

Arvosana RP-tutkinnossa 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4
Matematiikka 150 125 100 75    
Äidinkieli (suomi, ruotsi tai saksa) 27 22 18 13 9 5
Fysiikka, kemia, biologia tai historia 17 14 11 8 5 2
Paras vieras kieli 6 5 4 3 2 1

 

Arvosana EB-tutkinnossa
(kirjalliset kokeet)
10-9,0 8,95-8 7,95-7 6,95-6 5,95-5 4,95-4
Matematiikka 150 125 100 75    
L1-kieli 27 22 18 13 9 5
Fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede tai historia 17 14 11 8 5 2
L2-kieli 6 5 4 3 2 1

 

b) Valinta valintakokeen perusteella

Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat. Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP -tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 5 hakijaa. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Valintakoetehtäviin voi vastata suomen tai ruotsin kielellä. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Fysikaaliset tieteet

a) Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella

Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 145. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran.

Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on
- ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla C tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla E,
- IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4 tai SL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 6,
- RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7 tai
- EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6.
Hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Ennen vuotta 2006 kirjoitetusta yleisreaalista ei saa pisteitä fysikaalisten tieteiden valinnassa.

Ylioppilastutkinnosta, IB-tutkinnosta, RP-tutkinnosta tai EB-tutkinnosta annetaan enintään 200 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti.

Arvosana ylioppilastutkinnossa   L E M C B A
Fysiikan ainereaali   87 72 58 43 29 14
Matematiikka Pitkä oppimäärä 60 50 40 30    
Lyhyt oppimäärä 33 28        
Kemian ainereaali, biologian ainereaali, maantieteen ainereaali, äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä   33 28 22 17 11 6
Toinen kotimainen kieli tai paras vieras kieli Pitkä oppimäärä 20 17 13 10 7 3
Keskipitkä tai lyhyt oppimäärä 13 10 7 3    

 

Arvosana IB-tutkinnossa   7 6 5 4 3 2
Fysiikka   87 72 58 43 29 14
Matematiikka HL 60 50 40 30    
SL 33 28        
Kemia, biologia, maantiede tai paras A-kieli   33 28 22 17 11 6
A-kieli tai paras B-kieli   20 17 13 10 7 3

 

Arvosana RP-tutkinnossa 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4
Fysiikka 87 72 58 43 29 14
Matematiikka 60 50 40 30    
Äidinkieli (suomi, ruotsi tai saksa) 33 28 22 17 11 6
Paras vieras kieli 20 17 13 10 7 3

 

Arvosana EB-tutkinnossa
(kirjalliset kokeet)
10-9,0 8,95-8 7,95-7 6,95-6 5,95-5 4,95-4
Fysiikka 87 72 58 43 29 14
Matematiikka 60 50 40 30    
Kemia, biologia, maantiede tai L1-kieli 33 28 22 17 11 6
L2-kieli 20 17 13 10 7 3

 

b) Valinta valintakokeen perusteella

Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat. Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP-tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 5 hakijaa. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion fysiikan pakollisiin ja syventäviin kursseihin (vähintään 8 kurssia). Valintakoetehtäviin voi vastata suomen tai ruotsin kielellä. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Kemia

a) Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella

Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 120. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran. Jos kohdassa a) on annettu pisteitä kemiasta, kohdassa c) annetaan pisteitä fysiikasta tai biologiasta. Jos kohdassa a) on annettu pisteitä fysiikasta, kohdassa c) annetaan pisteitä kemiasta tai biologiasta.

Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on
- ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla C tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla E,
- IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4 tai SL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 6,
- RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7 tai
- EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6.
Hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Ennen vuotta 2006 kirjoitetusta yleisreaalista ei saa pisteitä kemian valinnassa.

Ylioppilastutkinnosta tai IB-, EB- tai RP-tutkinnosta annetaan enintään 200 valintapistettä alla olevien taulukoiden mukaisesti.
a) kemian tai fysiikan ainereaalikoe
b) pitkän tai lyhyen matematiikan koe
c) kemian, fysiikan tai biologian ainereaalikoe
d) äidinkielen, toisen kotimaisen kielen tai parhaan vieraan kielen koe.

Arvosana ylioppilastutkinnossa   L E M C B A
a) Kemian tai fysiikan ainereaali   83 69 55 41 28 14
b) Matematiikka Pitkä oppimäärä 62 52 41 31    
Lyhyt oppimäärä 34 29        
c) Kemian, fysiikan tai biologian ainereaali   34 29 23 17 11 6
d) Äidinkieli*, suomi/ruotsi toisena kielenä*, toinen kotimainen kieli tai paras vieras kieli Pitkä oppimäärä 21 17 14 10 7 3
Keskipitkä tai lyhyt oppimäärä 14 10 7 3    


*Äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä kokeella tarkoitetaan pitkän oppimäärän koetta.

Arvosana IB-tutkinnossa   7 6 5 4 3 2
a) Kemia tai fysiikka   83 69 55 41 28 14
b) Matematiikka HL 62 52 41 31    
SL 34 29        
c) Kemia, fysiikka tai biologia   34 29 23 17 11 6
d) Paras A-kieli tai paras B-kieli   21 17 14 10 7 3

 

Arvosana RP-tutkinnossa 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4
a) Kemia tai fysiikka 117 98 78 58 39 20
b) Matematiikka 62 52 41 31    
d) Paras kieli 21 17 14 10 7 3

 

Arvosana EB-tutkinnossa
(kirjalliset kokeet)
10-9,0 8,95-8 7,95-7 6,95-6 5,95-5 4,95-4
a) Kemia tai fysiikka 83 69 55 41 28 14
b) Matematiikka 62 52 41 31    
c) Kemia, fysiikka tai biologia 34 29 23 17 11 6
c) L1- kieli tai L2-kieli 21 17 14 10 7 3

b) Valinta valintakokeen perusteella

Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat. Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP-tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 5 hakijaa. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (vähintään 5 kurssia). Valintakoetehtäviin voi vastata suomen tai ruotsin kielellä. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Tilastotiede

a) Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella

Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 23. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella.

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Samasta kokeesta annetaan pisteitä vain kerran.

Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on
- ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla C,
- IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4
- RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7 tai
- EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6.
Hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Ylioppilastutkinnosta, IB-tutkinnosta, RP-tutkinnosta tai EB-tutkinnosta annetaan enintään 200 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti.

Arvosana ylioppilastutkinnossa   L E M C B A
Pitkä matematiikka   150 125 100 75    
Äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä   27 22 18 13 9 5
Paras reaalikoe   17 14 11 8 5 2
Toinen kotimainen kieli tai paras vieras kieli Pitkä oppimäärä 6 5 4 3 2 1
Keskipitkä tai lyhyt oppimäärä 4 3 2 1    

 

Arvosana IB-tutkinnossa 7 6 5 4 3 2
HL-matematiikka 150 125 100 75    
Paras A-kieli 27 22 18 13 9 5
Fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede, historia, psykologia tai filosofia 17 14 11 8 5 2
A-kieli tai paras B-kieli 6 5 4 3 2 1

 

Arvosana RP-tutkinnossa 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4
Matematiikka 150 125 100 75    
Äidinkieli (suomi, ruotsi tai saksa) 27 22 18 13 9 5
Fysiikka, kemia, biologia tai historia 17 14 11 8 5 2
Paras vieras kieli 6 5 4 3 2 1

 

Arvosana EB-tutkinnossa
(kirjalliset kokeet)
10-9,0 8,95-8 7,95-7 6,95-6 5,95-5 4,95-4
Matematiikka 150 125 100 75    
L1-kieli 27 22 18 13 9 5
Fysiikka, kemia, biologia, maantiede, taloustiede tai historia 17 14 11 8 5 2
L2-kieli 6 5 4 3 2 1

 

b) Valinta valintakokeen perusteella

Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat. Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP -tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 2 hakijaa. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Valintakoetehtäviin voi vastata suomen tai ruotsin kielellä. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava valintalautakunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Valinta tiedekilpailuissa menestymisen tai aiempien opintosuoritusten perusteella

Suomen Akatemian lukiolaisten tiedekilpailussa palkitut, fysiikan, kemian, matematiikan tai tietojenkäsittelytieteen aihepiiristä kilpailutyönsä tehneet korkeakoulukelpoiset hakijat voivat hakea geologian, matematiikan, tilastotieteen, fysikaalisten tieteiden, kemian tai tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta yhteishaussa. Valinta perustuu kilpailutyön soveltuvuuteen kyseessä olevaan koulutusohjelmaan. Opinto-oikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) järjestämien kansallisten lukion avoimen sarjan matematiikan, fysiikan, kemian tai tietotekniikan kilpailuissa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet korkeakoulukelpoiset hakijat ovat oikeutettuja matematiikan, fysikaalisten tieteiden, kemian tai tietojenkäsittelytieteen opiskelupaikkaan sen mukaan, missä aineessa kilpailutyö on tehty. Hakija, joka on sijoittunut MAOL:n järjestämässä matematiikan kilpailussa kymmenen parhaan joukkoon, on oikeutettu tilastotieteen opiskelupaikkaan. Opinto-oikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

Lukioyhteistyön puitteissa perusopinnot Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen, matematiikan ja tilastotieteen, fysiikan tai kemian laitoksella vähintään arvosanalla 3/5 suorittaneet korkeakoulukelpoiset hakijat voivat hakea kyseessä olevan koulutusohjelman luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta yhteishaussa. Opinto-oikeutta on haettava viimeistään vuoden kuluttua korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.