Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunnan kanslia

PL 44 (Jyrängöntie 2)
00014 Helsingin yliopisto
Opintoasiat: (09) 191 50066
Yleishallinto: (09) 191 50057
ml-neuvonta(at)helsinki.fi
ml-hallinto(at)helsinki.fi

Avoinna ma–pe klo 10–15 tai sopimuksen mukaan.
Kanslia on suljettu 2. toukokuuta 2014.

HUOM! Tiedekunnan kanslia muuttaa Physicumiin (Gustaf Hällströmin katu 2) lokakuussa 2014.

Yhteystiedot »

Kuva: Veikko Somerpuro

Professorin tehtävien hakumenettely

Professorin tehtävän hakeminen matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tehtävä ilmoitetaan haettavaksi erillisellä hakuilmoituksella.  Tehtävää on haettava kirjallisesti. Hakuaika on 30 päivää ja päättymisajankohta ilmoitetaan hakuilmoituksessa. Hakemusten on oltava perillä yliopiston kirjaamossa määräajan viimeisenä päivänä ennen klo 15.45.


Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle osoitetut hakemukset liitteineen toimitetaan yliopiston kirjaamoon, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Tiedekunta toivoo, että hakemus liitteineen  lähetetään kirjaamoon vain sähköpostitse osoitteeseen hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. (Jos näin menetellään, hakemusta liitteineen ei tarvitse toimittaa paperisena.)

Hakemukseen on liitettävä:

1) tiedekunnan hyväksymän ohjeen mukainen yliopistoportfolio
2)julkaisuluettelo.

Yliopistoportfolio ja julkaisuluettelo toimitetaan edellä mainittuun kirjaamon asiointiosoitteeseen pdf-muodossa olevina tiedostoina.

Hakijoita pyydetään lisäksi varautumaan siihen, että he toimittavat hakuajan päätyttyä tiedekunnan pyynnöstä hakutiedotteessa mainitun määrän valitsemiaan julkaisuja lähetettäväksi asiantuntijoille. Julkaisut toimitetaan sähköpostitse pdf-tiedostoina. Asiantuntijoille lähetettäväksi valitut julkaisut voi toimittaa myös julkaisuluetteloon linkitettyinä ja www-yhteyksillä aukeavina tiedostoina.

Yleensä hakijan edellytetään valitsevan julkaisuistaan enintään kymmenen asiantuntijoille lähetettävää. Hakijan on ilmoitettava ne julkaisut,  jotka hän on valinnut asiantuntijoille toimitettavien joukkoon. Merkintä tehdään julkaisuluetteloon esimerkiksi rengastamalla ao. julkaisun numero. Julkaisut numeroidaan julkaisuluetteloa vastaavasti. Tiedekunnan päätöksen mukaan ns. artikkeliväitöskirjan yhteenveto on yksi julkaisu ja kukin väitöskirjan osajulkaisuista lasketaan yhdeksi julkaisuksi.

Tiedekunta toimittaa hakijoiden täydelliset julkaisuluettelot asiantuntijoille. Samalla heille ilmoitetaan, että he saavat halutessaan käyttöönsä minkä tahansa julkaisuluettelossa mainituista julkaisuista. Tämän vuoksi hakijoiden on varauduttava siihen, että he tiedekunnan eri pyynnöstä toimittavat tiedekunnan käyttöön minkä tahansa julkaisuluettelossa mainituista julkaisuistaan.

Jos hakija ei voi toimittaa hakemuksensa liitteitä sähköisinä tiedostoina, hän voi pyytää menettelyohjeita tiedekunnan kansliasta.

Lisätietoja saa tiedekunnan kansliasta ml-hallinto(at)helsinki.fi tai puh. (09) 191 50030.