Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunnan kanslia

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
Opintoasiat: 02941 50066
Yleishallinto: 02941 50057
ml-neuvonta(at)helsinki.fi
ml-hallinto(at)helsinki.fi

Avoinna ma–pe klo 10–15 tai sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot »

Kuva: Veikko Somerpuro

Professorin tehtävien hakumenettely

Professorin tehtävän hakeminen matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tehtävä ilmoitetaan haettavaksi erillisellä hakuilmoituksella. Tehtävää on haettava kirjallisest ja hakuajan päättymisajankohta ilmoitetaan hakuilmoituksessa.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle osoitetut hakemukset liitteineen toimitetaan yliopiston kirjaamoon (suljetaan klo 15.45). Tiedekunta toivoo, että hakemus liitteineen lähetetään kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. Hakemus voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33, 00014 Helsingin yliopisto.

Hakemukseen on liitettävä:

1) tiedekunnan hyväksymän ohjeen mukainen yliopistoportfolio
2)julkaisuluettelo.

Yliopistoportfolio ja julkaisuluettelo toimitetaan edellä mainittuun kirjaamon asiointiosoitteeseen pdf-muodossa olevina tiedostoina.

Hakijoita pyydetään lisäksi varautumaan siihen, että he toimittavat hakuajan päätyttyä tiedekunnan pyynnöstä hakutiedotteessa mainitun määrän valitsemiaan julkaisuja lähetettäväksi asiantuntijoille. Julkaisut toimitetaan sähköpostitse pdf-tiedostoina. Asiantuntijoille lähetettäväksi valitut julkaisut voi toimittaa myös julkaisuluetteloon linkitettyinä ja www-yhteyksillä aukeavina tiedostoina.

Yleensä hakijan edellytetään valitsevan julkaisuistaan enintään kymmenen asiantuntijoille lähetettävää. Hakijan on ilmoitettava ne julkaisut,  jotka hän on valinnut asiantuntijoille toimitettavien joukkoon. Merkintä tehdään julkaisuluetteloon esimerkiksi rengastamalla ao. julkaisun numero. Julkaisut numeroidaan julkaisuluetteloa vastaavasti. Tiedekunnan päätöksen mukaan ns. artikkeliväitöskirjan yhteenveto on yksi julkaisu ja kukin väitöskirjan osajulkaisuista lasketaan yhdeksi julkaisuksi.

Tiedekunta toimittaa hakijoiden täydelliset julkaisuluettelot asiantuntijoille. Samalla heille ilmoitetaan, että he saavat halutessaan käyttöönsä minkä tahansa julkaisuluettelossa mainituista julkaisuista. Tämän vuoksi hakijoiden on varauduttava siihen, että he tiedekunnan eri pyynnöstä toimittavat tiedekunnan käyttöön minkä tahansa julkaisuluettelossa mainituista julkaisuistaan.

Lisätietoja saa tiedekunnan kansliasta ml-hallinto(at)helsinki.fi tai puh. 02941 50030.