Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kuva: Veikko Somerpuro

Professorin tehtävien hakumenettely

Professorin tehtävän hakeminen matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tehtävä ilmoitetaan haettavaksi erillisellä hakuilmoituksella. Tehtävää haetaan sähköisesti, hakuajan päättymispäivä kerrotaan hakuilmoituksessa.

Hakemukseen on liitettävä:

1) tiedekunnan hyväksymän ohjeen mukainen yliopistoportfolio
2 )julkaisuluettelo.

Hakijoita pyydetään lisäksi varautumaan siihen, että he toimittavat hakuajan päätyttyä tiedekunnan pyynnöstä hakutiedotteessa mainitun määrän valitsemiaan julkaisuja lähetettäväksi asiantuntijoille. Julkaiset toimitetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Yleensä hakijan edellytetään valitsevan julkaisuistaan enintään kymmenen asiantuntijoille lähetettävää. Hakijan on ilmoitettava ne julkaisut,  jotka hän on valinnut asiantuntijoille toimitettavien joukkoon. Merkintä tehdään julkaisuluetteloon esimerkiksi rengastamalla ao. julkaisun numero. Julkaisut numeroidaan julkaisuluetteloa vastaavasti. Tiedekunnan päätöksen mukaan ns. artikkeliväitöskirjan yhteenveto on yksi julkaisu ja kukin väitöskirjan osajulkaisuista lasketaan yhdeksi julkaisuksi.

Tiedekunta toimittaa hakijoiden täydelliset julkaisuluettelot asiantuntijoille. Samalla heille ilmoitetaan, että he saavat halutessaan käyttöönsä minkä tahansa julkaisuluettelossa mainituista julkaisuista. Tämän vuoksi hakijoiden on varauduttava siihen, että he tiedekunnan eri pyynnöstä toimittavat tiedekunnan käyttöön minkä tahansa julkaisuluettelossa mainituista julkaisuistaan.

Lisätietoja saa tiedekunnan kansliasta ml-hallinto(at)helsinki.fi tai puh. 02941 50030.