Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Professorin viran hakemukseen liitettävä englanninkielinen CV

Tiedekunta on päättänyt, että professorin virkoja koskeviin hakemuksiin pyydetään portfolion ohella liittämään lyhyt asiantuntijoille lähetettävä englanninkielinen CV.

Tiedekunta ohjaa asiantuntijoita ilmoittamalla heidän tehtävänään olevan ensisijaisesti hakijoiden julkaisuista ilmenevän tieteellisen pätevyyden arviointi. Viran täyttämistä valmistelevan toimikunnan tehtävänä on perehtyä hakijoiden portfolioista ilmeneviin ansioihin. Tämän mukaisesti tiedekunta toimittaa professorin virkojen asiantuntijoille CV:n.

Curriculum vitae on lyhyt selostus viran kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta.

 • Aikamääriä ilmoitettaessa pyydetään välttämään päivämääriä: kuukauden ja vuosiluvun mainitseminen riittää.
 • Palvelussuhteita lueteltaessa pyydetään välttämään liikaa yksityiskohtaisuutta: useissa jaksoissa tapahtunut, vuotta lyhyempi palvelu tulee yhdistellä ammattinimikkeiden mukaan, esimerkiksi "Associate Professor (total 8 months) 1980 - 82".
 • Tiedekunta suosittelee, että tiivistelmään käytettäisiin enintään 3 sivua. Alla esitettyä otsikointia on noudatettava. Kohdan 9 paisuttamista on vältettävä. Otsikoinnissa esiintymättömien "ylimääräisten" ansioiden (pätevyydet professorin ja apulaisprofessorin virkoihin, osallistuminen kongresseihin, opetustaito, kielitaito, sotilasarvo, perhesuhteet, harrastukset, suosittelijat, kuvaukset omasta tutkimustyöstä, tulevaisuuden suunnitelmat) esittämistä pyydetään välttämään.
 • Ne tiivistelmässä esitetyt tiedot, jotka eivät sisälly nimikirjanotteeseen tai oikeaksi todistettuun ansioluetteloon, on vaadittaessa dokumentoitava oikeaksi todistetuilla todistusjäljennöksillä tai muulla hyväksyttävällä tavalla.

Tiivistelmän jäsentely ja otsikointi

Curriculum vitae

1. Full names

2. Date and place of birth

3. Current position

 • nykyinen vakinainen työpaikka, mistä lukien

4. Education and training

 • tutkinnot, oppiarvot ja vastaavat

5. Previous professional appointments

 • aikaisemmat palvelussuhteet

6. Research awards, research honours and major stipendiary support for research

 • tieteelliset palkinnot, huomionosoitukset ja merkittävät tutkimusapurahat

7. Editorial board membership

 • aikakausilehtien toimituskuntien jäsenyydet

8. Membership in scientific societies

 • tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet

9. Other academic and professional activities

 • muut akateemiset ja ammatilliset ansiot, kuten esimerkiksi toiminta aikakausilehtien "referee'nä", toiminta väitöskirjojen esitarkastajana ja väitöstilaisuuksien vastaväittäjänä, huomattavat komitean tai vastaavat jäsenyydet, kyky johtaa tutkimustyötä (esim. tieteellisten projektien johtaminen)