Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunnan kanslia

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
Opiskelijapalvelut: 02941 50066
ml-neuvonta(at)helsinki.fi
Yleishallinto: 02941 50058
ml-hallinto(at)helsinki.fi

Avoinna ma–to klo 12–15 tai sopimuksen mukaan.
Kesällä 2016 kanslia on suljettu 27.6.–29.7.

Yhteystiedot »

Tieteellinen asiantuntijaryhmä

Dekaani on päätöksellään 10.2.2014 asettanut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tieteellisen asiantuntijaryhmän (”MATIAS”) 31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi.

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on johtosäännön 13 §::ssä esitetyn mukaisesti tukea tiedekunnan johtoa ja päätöksentekijöitä tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä tiedekunnan profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa.

Asiantuntijaryhmän jäsenet 2014–2017

Puheenjohtaja varadekaani Esko Ukkonen

professori Katri Huitu
professori Mikael Fortelius
professori Marja-Liisa Riekkola
professori Matti Lassas

Sihteerinä toimii tiedesihteeri Jari Laamanen.