Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tiedekunnan kanslia

PL 44 (Jyrängöntie 2)
00014 Helsingin yliopisto
Opintoasiat: (09) 191 50066
Yleishallinto: (09) 191 50057
ml-neuvonta(at)helsinki.fi
ml-hallinto(at)helsinki.fi

Avoinna ma–pe klo 10–15 tai sopimuksen mukaan.
Kanslia on suljettu 2. toukokuuta 2014.

HUOM! Tiedekunnan kanslia muuttaa Physicumiin (Gustaf Hällströmin katu 2) lokakuussa 2014.

Yhteystiedot »

Tehostekuva

Alumni- ja varainhankintatyöryhmä

Dekaani on päätöksellään 3.2.2010 asettanut tiedekunnan alumni- ja varainhankintatyöryhmän (Avara-ryhmä) 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi.

Avara-ryhmän tehtävänä on toteuttaa alumni- ja varainhankintatoimintaa tiedekunnan tavoiteohjelman sekä vuosien 2009–2010 alumnitoiminnan ja varainhankinnan toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2010 aikana Avara-ryhmä tekee toteuttamissuunnitelman vuosiksi 2011–2013, jossa määritellään työryhmän tehtävät kyseisille vuosille.

Työryhmän jäsenet kaudella 2010–2013

Varadekaani Juha Karhu (puheenjohtaja)
Professori Kaarle Hämeri, fysiikan laitos
Professori Ilkka Kilpeläinen, kemian laitos
Tiedottaja Minna Meriläinen
Professori Petri Myllymäki, tietojenkäsittelytieteen laitos
Professori Harry Schulman, geotieteiden ja maantieteen laitos
Professori Samuli Siltanen, matematiikan ja tilastotieteen laitos

Työryhmän sihteerinä toimii suunnittelija Marja Peltomäki