centrum

Centrumcampus

Examensutbildning vid Centrumcampus ordnas av juridiska, humanistiska, beteendevetenskapliga, teologiska och statsvetenskapliga fakulteten samt Svenska social- och kommunalhögskolan.

Undervisning på svenska ges i juridik (juridiska fakulteten), filosofi, historia, nordiska språk och nordisk litteratur samt svensk översättning (humanistiska fakulteten), pedagogik och vuxenpedagogik samt barnträdgårdslärarutbildningen (beteendevetenskapliga fakulteten) samt allmän statslära, socialt arbete och socialpsykologi (statsvetenskapliga fakulteten).

Vid enspråkigt svenska Svenska social- och kommunalhögskolan ges undervisning på svenska på kandidatnivå i ämnena: journalistik, soicalt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap. Du kan läsa mer om Soc&kom här.

Du kan läsa mera om den svenska verksamheten vid Centrumcampus här.