Ekosysteemiprosessien tutkimusryhmä

FT Mari PIhlatie

Akatemiantutkija (2015-2020)

Dos. Helsingin yliopisto, biogeokemia, 2013
FT, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, 2007
MMM, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, 2003
MSc, Applied Environmental Sciences, University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, 2000

Tutkimusala: Metsämaan ja puiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut, metaanin ja typpioksiduulin vaihtoa säätelevät prosessit ja ympäristötekijät.

Nykyiset projektit:

Puiden metaanipäästöjen, metaanin tuoton ja kuljetuksen vuodenaikaisvaihtelu boreaalisessa metsässä. Seasonality in the production, transport and emissions of CH4 from trees in boreal forest ecosystems (METATREE), Academy of Finland, Academy Research Fellow project (2015-2020)

Metaanin biologiset lähteet ja tuotto boreaalisessa kangasmetsässä. Revealing sources of biological methane production in boreal upland forests (METAFOR), Emil Aaltonen Foundation, project funding (2014-2016).

 

Puhelin: 02 941 51085, 050 415 4748

Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Työhuone: Metsätieteiden talo, Viikki, huone 413

Kotisivu Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä