Ekosysteemiprosessien tutkimusryhmä

FT Hermanni Aaltonen

Tutkijatohtori

FT, Helsingin yliopisto 2012
FM, Helsingin yliopisto, Ympäristöekologia 2007

Puhelin: (09) 191 58126

Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Työhuone: Metsätieteiden talo, Viikki, huone 240

Kotisivu Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä

Olen väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitokselta 2012, aiheena metsämaan haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Tarkemmin ottaen tutkin siis näiden yhdisteiden päästöjä boreaalisista metsäekosysteemeistä, sekä mitkä prosessit näitä yhdisteitä tuottavat. Väitöstutkimukseni maaperäpainotuksesta olen laajentanut vesistöjen suuntaan, eli selvitän myös sitä,mikä rooli vesiekosysteemeillä on boreaalisen alueen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöissä.

Lue lisää projektista CRAICC:n verkkosivuilta