Opetushenkilökunta

<metsätieteidentalo>

Professorit


Nimi
Professuurin ala
Huone
Puhelin
Asiegbu, Fred

metsäpatologia

318 02941 58109

Brockhaus, Maria

kansainvälinen metsäpolitiikka 513

02941 57979
050 319 9670

Bäck, Jaana metsien ja ilmakehän vuorovaikutukset 313 02941 58134
Dahlin, Bo metsätalouden logistiikka 414 02941 58178
Heliövaara, Kari metsäeläintiede 317 02941 58372
Helmisaari, Heljä-Sisko metsämaatiede 440 02941 58120
Holopainen, Markus geoinformatiikka 417 02941 58181
Hölttä, Teemu
Apulaisprofessori
kasvien biofysiikka 311 09-19158111
Kanninen, Markku trooppinen metsänhoito 534 02941 58133
Karppinen, Heimo yksityismetsätalous 518 02941 57974
Mäkelä, Annikki metsänhoitotiede 519 02941 58108
Parvinen, Petri strateginen markkinointi ja johtaminen 532 050 5264661
Puttonen, Pasi metsänhoitotiede, laitoksen johtaja
520 02941 58107
Sipi, Marketta
puutiede ja puuteknologia 415 050 590 3183
Tahvonen, Olli kansantaloudellinen metsäekonomia DK133 050 415 6565
Toppinen, Anne metsäteollisuuden markkinointi ja -johtaminen 514 050 4150219
Valsta, Lauri liiketaloudellinen metsäekonomia 533 02941 57971

Vasander, Harri

suometsätiede 319

02941 58140


 

Yliopistonlehtorit ja assistentit

Nimi
Tutkimus- ja opetusala
Huone
Puhelin
Berghäll, Sami yliopistonlehtori, metsäsektorin markkinointitutkimus 512 02941 57982 050 318 2424
Berninger, Frank yliopistonlehtori, sovellettu metsäekologia 515 02941 58360
Isotalo, Jarkko yliopistonlehtori, tilastotiede 436 02941 58184
Kasanen, Risto
yliopistonlehtori, metsäpatologia 324 02941 58377
Kivinen, Veli-Pekka
yliopistonlehtori, metsäteknologia 412 050 3306291
Kuuluvainen, Timo yliopistonlehtori, metsänhoitotiede 315 02941 58116
Lyytikäinen-Saarenmaa Päivi yliopistonlehtori, metsäeläintiede
410 02941 58124
Minkkinen, Kari yliopistonlehtori, suometsätiede 320 02941 58141 050 4041629
Nummi, Petri yliopistonlehtori, riistaeläintiede 425 02941 58366
Rekola, Mika yliopistonlehtori, metsäekonomia 516 02941 57972, 040 563 3509
Rikala, Juha yliopistonlehtori, puuteknologia 420 02941 58167 040 727 4690
Rita, Hannu lehtori, tilastotiede (osa-aikainen) 435 050 5819084
Starr, Mike (Michael) yliopistonlehtori, metsämaatiede 437 02941 58121
Vastaranta Mikko yliopistonlehtori, metsäsuunnittelu 438 02941 58196
Väänänen, Veli-Matti yliopistonlehtori, riistaeläintiede 426 02941 58367
Yirdaw, Eshetu yliopistonlehtori, trooppinen metsänhoito 535 02941 58627

 


Opintoasiainsuunnittelijat »»