Yhteistyötahot

Sektoritutkimuslaitoksista yhteistyötä tehdään Ilmatieteen laitoksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Lisäksi esim. Metsäteho, Työtehoseura, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Geodeettinen laitos ja metsäalan yritykset ovat laitoksen tutkimusyhteistyötahoja. Yhteistyö laitoksen yksiköiden lähialueiden kuntien kanssa on lisääntynyt erityisesti kaupunkipuiden ekologian ja taajamametsänhoidon ja -suunnittelun alalla.

Laitoksella on toimivat suhteet myös tutkimusorganisaatioihin, kuten Suomen Akatemia, Suomen Metsätieteellinen Seura, Metsämiesten Säätiö, Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö, sekä alan kansainvälisiin tutkimusorganisaatioihin, joista mainittakoon IUFRO ja EFI. Laitoksen henkilökunta on aktiivisesti mukana myös pohjoismaisessa NOVA-yliopistoverkostossa.

Julkisen hallinnon yhteistyökumppaneita ovat mm. ulkoasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö. Muita tärkeitä kumppaneita ovat mm. Metsähallitus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus ja metsäalan yritykset.