Toiminta

<ihmisiä>

Tutkimus

Tutkimusyhteistyö sidosryhmien kanssa pohjautuu yhteisiin tutkimushankkeisiin ja erityisesti niissä tehtäviin perusopintojen ja jatkotutkintojen opinnäytetöihin. Kansainvälisesti yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimuksia ovat mm. EU:n metsäpolitiikkaan vaikuttavat COST-hankkeet ja kehitysyhteistyöhankkeet. Laitokseen kuuluva Viikki Tropical Resources Institute (VITRI) toteuttaa ulkoasianministeriön tuella toimeksiantoja, jotka liittyvät kansainvälisiin ympäristösopimuksiin ja -prosesseihin kuten FCCC, CBD, CCD ja UNFF.

Asiantuntijatoiminta

Metsätieteiden laitoksen tutkijat ja opettajat toimivat asiantuntijoina metsätalouden viranomaisten strategioiden valmisteluissa ja metsätalouden ohjeistojen suunnittelussa, laadinnassa sekä kommentoinneissa. Lisäksi he osallistuvat asiantuntijoina tutkimusrahoitusten päätöstentekoon, jatkokoulutukseen ja metsätalouden strategiseen suunnitteluun sekä toimivat aktiivisesti alansa kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä seuroissa ja organisaatioissa.

Koulutus

Laitos tarjoaa yleissivistävää koulutusta Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Metsäalan erikoiskursseja ja jatkokoulutusta tarjotaan Hyytiälän metsäasemalla ja Värriön tutkimusasemalla.

Metsätieteiden laitos on mukana koulutusvientihankkeissa erityisesti Afrikassa ja Aasiassa.