Tarjoa harjoittelupaikkaa

Ota aktiivinen opiskelija töihin!

Metsätieteiden laitoksella kaikkien opiskelijoiden opintoihin kuuluu pakollinen vähintään kahden kuukauden mittainen harjoittelu maisterivaiheessa, jolloin heillä on jo ainakin kolmen vuoden opinnot takanaan. Opiskelijoiden pääaineena on metsien ekologia ja käyttö tai metsäekonomia ja markkinointi.
Lisätietoa opiskelualoista »»

Opiskelijat tekevät harjoittelun metsäalan eri organisaatioissa, järjestöissä, yrityksissä tai kunnan tai valtion palveluksessa kotimaassa tai ulkomailla. Työtehtävät vaihtelevat toimistotöistä maastotöihin ja tutkimuksesta konsultointiin ja markkinointiin.

Työnantajat voivat tarjota laitoksen opiskelijoille harjoittelupaikkoja oheisella lomakkeella.
Tarjoa harjoittelupaikkaa »»

Palkkaus

Jos työnantajalla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa kaikilta harjoittelukuukausilta, voi opiskelija hakea harjoittelutukea metsätieteiden laitokselta 1-3 kk. Mikäli opiskelijalle myönnetään harjoittelutuki, voi työnantaja laskuttaa laitokselta korkeintaan 1458 €/kk (vuonna 2013), josta harjoittelijalle maksetaan 1134 €/kk. Tämän tuen lisäksi työnantajan suositellaan maksavan opiskelijalle lisäpalkkaa.

Metsänhoitajaliiton antamat suosituspalkat opiskelijoille:
Suoritetut opintopisteet Opiskeluvuosi Suosituspalkka €/ kk
alle 120 I - II 1800
120 - 179 II - III 1900
180 - 239 III - IV 2200*
240 - IV - 2400*

* Kandidaatin tutkinto suoritettu

Tukea haetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tukea ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneeseen tai alkaneeseen harjoitteluun, eikä pääsääntöisesti opinnäytetyön tekemiseen.

Lisätietoa harjoittelusta antavat laitoksen opintoasiainsuunnittelijat »»