Alumnit

Helsingin yliopiston Alumnikampus on Suomen laaja-alaisin akateeminen yhteisö ja se on tarkoitettu kaikille entisille ja nykyisille yliopiston opiskelijoille ja työntekijöille.

Alumikampukselta löydät muun muassa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja metsätieteiden alumnit omista ryhmistään. Rekisteröitymällä alumnikampukselle pysyt ajan tasalla metsäalan tutkimuksesta, erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista, sekä jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista. Halutessasi saat myös käyttöösi elinikäisen sähköpostin uudelleenohjausosoitteen, mikä on muotoa etunimi.sukunimi@alumni.helsinki.fi.
Alumnikampukselle »»

Lisätietoa tiedekunnan alumnitoiminnasta
Tiedekunnan alumnisivut »»Alumnit opiskelijoiden tukena

Alumnit ovat laitoksen toiminnan kannalta tärkeitä. Pyydämme alumneja säännöllisesti luennoitsijavieraiksi eri kursseille ja vastavuoroisesti teemme opintoretkiä yrityksiin ja organisaatioihin yhteistyössä alumnien kanssa. Opiskelijoiden kannalta merkittävää yhteistyötä ovat myös harjoittelut, jotka ovat usein heidän ensiaskeleensa työelämään.
Tarjoa harjoittelupaikkaa ja tutustu tulevaisuuden metsäosaajiin »»

Alumnihaastattelut
Teemu Seppä: Humanisti ja metsämies »»
Juulia Rouhiainen: Alumni pysyy ajan hermolla »»