Tutkimus Yhteystiedot

Värriön tutkimusasema
Metsätieteiden laitos
Ainijärventie 114
98840 Ruuvaoja
Puh. 040 827 6535
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Data

Data sisältää valikoiman Värriön tutkimusaseman tutkimussarjojen alkuperäisiä mittaus- tai havaintotuloksia. Data contains a selection of original measurements or observations from Värriö Long-term research.

Data tutkimussarjojen mukaan - Data according to long-term research series:

Lumilinjat 1967 - Snowlines 1967

Säätila 1971 - Weather 1971

Cones series 1971

Fenologia 1981 - Phenology 1981

Lintulinjat 1984 - Birdlines 1984

Kanalintulinjat 1985 - Gamebirds 1985

Aerosolit 1991 - Aerosol 1991

SmearSää 1991 - SmearWeather 1991

Fotosynteesi 1992 - Photosynthesis 1992