Maisterintutkielmat - metsäekonomia ja puumarkkinatiede

Puumarkkinatiede

2009
Kaukonen, Olli
- Aikakauslehtipaperin tulevaisuuden kysyntä sosio-ekonomisesti kehittyneissä maissa (abstract) - Toukokuu 2009
Kiilholma, Heikki
- Successful product launch at UPM Plywood - Focus construction sector end users (abstact) - Toukokuu 2009
Li, Ning -
Corporate reportin of the Largest Forest Industrial Companies in North America (abstract) - Tammikuu 2009
Raitanen, Piritta - Students’ Perceptions of Forest Industry’s Corporate Social Responsibility – A Comparative Analysis of Finland, China and the USA (abstract) - Syyskuu 2009
Rautanen, Martti - Suomen sahateollisuuden kysyntä ja asiakasrakenne - nykytila ja tulevaisuuden skenaariot (abstract) - Elokuu 2009
Räsänen, Leila - The State of Forest Certification - Case study Lappset Group (abstract) - Toukokuu 2009
Sinkkilä, Suvi-Maaria - Aikakausilehtipaperin kysyntä erilaisissa sosio-ekonomisissa ympäristöissä. Case: Kasvavat markkinat (abstract) - Huhtikuu 2009
Wan, Minli - Analysis of China's Primary Wood Products Market - Sawnwood and Plywood (abstract) - Maaliskuu 2009
Xiong, Ying - CSR performance of global forest products companies and IT companies (abstract) - Helmikuu 2009

2008
Aaltonen, Mari -
Markkinamahdollisuudet chileläiselle uudistuvasta luonnonmetsästä peräisin olevalle liimapuulle (abstract) - Toukokuu 2008
Eskelinen, Vera - Romanian markkinat lautaparketille DIY-, rakennusmateriaali- ja rakennussektoreilla (abstract) - Maaliskuu 2008
Hirviniemi, Vesa - Talopakettivalmistajien tarjoamat tuote- ja palveluratkaisut Suomessa – puu vs. kivi (abstract) - Huhtikuu 2008
Kapanen, Emmi - Pankkien metsäpalvelujen markkinointi – Markkinointiorganisaation toimivuus (abstact) - Joulukuu 2008
Kärkkäinen, Tarja - Marketing Plan Information and Proposal for a Marketing Plan for MScFB (abstract) - Syyskuu 2008
Na, Luo - Value Added Customer Service in Paper Industry (abstract) - Kesäkuu 2008
Niemenpää, Arto - Pääomaturvatut sijoitustuotteet maksuvälineinä metsänomistajien raakapuukaupoissa (abstract) - Toukokuu 2008
Pennanen, Leena - Ulkoistaminen ja sopimuspakkaaminen päivittäistavarateollisuuden arvoketjussa (abstract) - Kesäkuu 2008
Pitkänen, Silja - Suomen metsäviestinnän toteutus (abstract) - Helmikuu 2008
Pättiniemi, Henriikka - Luottamus ja affektiivinen sitoutuminen kulttuurienvälisissä liikesuhteissa – Case Valon Kone Etelä-Amerikassa (abstract) - Toukokuu 2008
Salolammi, Pipsa - Improving the firm-internal transfer of customer information in the Finnish forest industry companies (abstract) - Huhtikuu 2008
Snellman, Saara - Contract Manufacturing and Private Label Manufacturing in Food Industry. Case: Global Cereal Manufacturing (abstract) - Maaliskuu 2008
Suomalainen, Paula
- Global development of Production, Consumption and Trade Flows of Pulp, Paper and Paperboard 1999-2006 (abstract) - Toukokuu 2008
Suoranta, Lassi -
Strategic Pricing in the International Log House Markets (abstract) - Helmikuu 2008
Viitasalo, Ulla - The Value Proposition and Marketing Strategies of Finnish and Swedish Wood Product Industry Companies in the United Kingdom Market (abstract) - Toukokuu 2008
Wenle, Ye - Students’ Perceptions on Corporate Social Responsibility in China – A View on Forest Industry (abstract) - Joulukuu 2008

2007
Airio, Essi
- Markkinatestaus uuden tuotteen kehityksessä ja lanseerauksessa. Case Timber LVL. (abstract) - Joulukuu 2007
Albarracín, Gabriela A. - Supplier-Buyer Partnerships in the Finnish Roundwood Market (abstract) - November 2007
Hakuli, Henna - Tilaajien ja potentiaalisten tilaajien näkemykset Metsälehden nykyasemasta ja tulevaisuuden haasteista (abstract) - Marraskuu 2007
Niemi, Mikko - Kuluttajien laatuvaikutelmat puusta ja puutuotteiden ostokriteerit (abstract) - Marraskuu 2007
Owari, Toshiaki - Value Creation in International Business Relationships: Perspectives of Finnish Wood Products Suppliers (abstract) - December 2007
Poku-Marboah, Michael - Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003 (abstract) - July 2007
Ranta, Eliisa - Uudet liiketoimintamallit sahatavaran markkinoinnissa Saksaan (abstract) - Toukokuu 2007
Salonen, Emmi -  Private Label Manufacturing and Packing in Daily Consumer Goods Retail (abstract) - Marraskuu 2007
Viitala, Eija - The European Market of MG Kraft Paper for PECoating (abstract) - Marraskuu 2007
Virolainen, Anna -
Regulations and standards affecting the use of plywood in freight vehicles (abstract) - Joulukuu 2007


2006
Anttila, Mikko
- Metsänomistajien kokemukset metsävakuutuksista sekä vakuutustarve (abstract) - Huhtikuu 2006
August, Arkadiusz - Understanding Management Customs across Cultures: a Comparative Study of Finland and Poland (abstract) - Toukokuu 2006
Flink, Allan -
Export Prospects for Finnish Wood Products to Northwest Russia (abstract) - Joulukuu 2006
Haarla-Heinonen, Katariina -
KCL:n prosessianalyysien tarjoamat tuote- ja palveluratkaisut asiakkaalle - Marraskuu 2006
Kettunen, Noora - Value Proposition for Joinery Manufacturers in the UK Market - Syyskuu 2006
Kaloinen, Mikko - MDF-kaupan rakenne Suomessa (abstract) - Lokakuu 2006
Kyttälä, Ulla - Effectiveness Evaluation of Forest Academy Forums for Decision Makers (abstract) - Lokakuu 2006
Lehtonen, Tiina - The Interrelationship between Corporate Brand and Product Brand of the AfH Tissue Markets - Toukokuu 2006
Maanavilja, Maija - Interior use of wood in the U.K. (abstract) - Toukokuu 2006
Peltonen, Tuomas - Sertifioidun puun merkitys puutarhakalusteiden kaupassa (abstract) - Toukokuu 2006
Poussa, Pauliina - Consequences of the Industrial Disputes on Customer Perceived Value - Huhtikuu 2006
Sane, Markku - Puutuoteteollisuuden työntekijöiden valmius verkko-opetukseen - Toukokuu 2006
Vuori, Jaakko - Pientalovalmistajien tarjoamat tuote- ja palveluratkaisut UK:ssa – puu vs. tiili (abstract) - Lokakuu 2006


2005
Einiö, Eetu -
Marketing Possibilities of value-added wood products in Germany, France and the United Kingdom - Huhtikuu 2005
Järvenpää, Seppo - Puutuotteiden markkinointi jälleenmyyjien kautta. Puutuotteiden jakelukaupan tehostaminen - Joulukuu 2005
Kaartinen, Antti-Pekka - Shareholder value in the Global Forest Industry, 1999-2003 (abstract) - Toukokuu 2005
Kauppi, Sanna - Metsäsektorin tavoitekuva nuorten keskuudessa - Joulukuu 2005
Kiiskinen, MIkko - MTK:n puukaupan hintaseurantajärjestelmä ja sen kehittämistarpeet - Kesäkuu 2005
Kyrklund, Ann-Mari - Nöjdheten men den interna kommunikationen inom ett skogsindustriföretag (abstract) - Elokuu 2005
Leino, Tommi - Developing Knowledge Management in Paper Industry - Huhtikuu 2005
Pekonen, Kati - Development of the interior use of wood in Finland - Marraskuu 2005
Teng, Wei
- Consumption and retailing as drivers for Consumer Packaging in China - Marraskuu 2005
Äijälä, Susanna - Sosiaalinen vastuu T. Oy:n puunhankinnassa Baltian maissa ja Euroopan puoleisella Venäjällä (abstract) - Toukokuu 2005


2004
Dyggve, Mikael - Metsätalouden rahoituksen ja palvelujen markkinointi metsäkeskuksissa (abstract) - Marraskuu 2004
Hesso, Johannes - Sidosryhmäkiista Suomen Metsäteollisuuden Toimintaympäristössä 2000-luvulla (abstract) - Syyskuu 2004
Kalosha, Oksana - Students' Satisfaction with CSR in the Finnish Forest Industry (abstract) - Lokakuu 2004
Lindahl, Jens - Extranet in Development of Customer Relationship of a sawmill company (abstract) - Lokakuu 2004
Mykkänen, Hanna - Brasilian sellu ja paperiteollisuuden kilpailukyky (abstract) - Syyskuu 2004
Paldanius, Pasi - Corporate Responsibility Orientation of Forest Industry Companies (abstract) - Toukokuu 2004
Virtanen, Antti - Reputation of Finnish Forest Sector among the German Paper Buyers (abstract) - Lokakuu 2004


Metsäekonomia

2009
Laitinen, Juha-Matti - Kontortamännyn mahdollisuudet metsäteollisuudessa (abstract) - Marraskuu 2009
Mäkelä, Matti - Kiinteät puupolttoaineet Suomen energiantuotannossa (abstract) - Maaliskuu 2009
Mäki, Olli - Metsäpolitiikan ohjauskeinojen arviointikehikko - tapauskohteena Suomi (abstract) - Lokakuu 2009
Mäntynen, Niina - Kausiluonteisen puunkorjuu-urakoinnin kannattavuus monialaisilla maatiloilla (abstract) - Maaliskuu 2009
Nerg, Kari - The effect of forest rotation age on carbon sequestration and on the profitability of forestry (abstract) - Joulukuu 2009
Petty, Aaron - Procurement and Competitiveness of Harvesting Energy Wood and Industrial Roundwood in Young Stands in Finland (abstract) - Marraskuu 2009
Tang, Tiantian - An application of Travel Cost Method to Yuelu Mountain Park in Changsha, China (abstract) - Tammikuu 2009

2008
Anttila, Kaisa - Metsäteollisuuden kotimaan inventointeihin vaikuttavat tekijät Kanadassa, Saksassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa 1982-2001 (abstract) - Maaliskuu 2008
Fredriksson, Jan - Strateginen uudistuminen globalisoituvan metsäteollisuuden haasteena (abstract) - Huhtikuu 2008
Ghazanfari, Darius - Vesitiekuljetukset vaihtoehtoisena metsäpolttoaineiden kaukokuljetusmuotona - hankintaketjujen hiilidioksidipäästövertailu (abstract) - Toukokuu 2008
Isotalo, Mari - Laatujärjestelmän käyttö ja soveltaminen TNS Gallupin tuotantoyksikön laadun kehittämisessä (abstract) - Toukokuu 2008
Kataja, Jukka-Pekka -
Metsäkiinteistön myyntihinta ja siihen vaikuttavat tekijät (abstract) - Huhtikuu 2008
Kolehmainen, Susanna - Tuotannon tehostaminen ja joustavuuden lisääminen pienrullatun silikonoidun irrokepaperin tuotantoketjussa. Case: Loparex Oy - Toukokuu 2008
Kulmala, Mika - Moninaistuva metsänomistajakunta: yksityismetsänomistuksen rakenne ja metsänomistamisen tavoitteet (abstract) - Toukokuu 2008
Köntti, Ilkka - Pintakäsiteltyjen höylätuotteiden markkinat Pietarin alueella (abstract) - Tammikuu 2008
Maidell, Marjo - Metsä kansainvälisessä sijoitusportfoliossa (abstract) - Joulukuu 2008
Makkonen, Marika - European forest resources and trade compared to European forest sector outlook study during 2000-2005 (abstract) - Syyskuu 2008
Marttila, Jouni - UPM Metsän uusasiakashankinta -etämetsänomistajien palvelutarjonnan kehittäminen (abstract) - Toukokuu 2008
Rantala, Heli - Lastivirtojen heilahtelu tehtaan ja sataman välillä: Case Stora Enso Oyj (abstract) - Huhtikuu 2008
Roms, Matti - Päätöksenteko metsätilakaupassa (abstract) - Huhtikuu 2008
Ropponen, Heikki - Asiakkaan ostoprosessi taivekartongille ja toimittajavaatimukset - case study Intia - Maaliskuu 2008
Sarkki, Asta - Kansallispuistokävijöiden paikkaan sitoutuminen ja uutuushakuisuus (abstract) - Huhtikuu 2008
Suomalainen, Minna - Raakapuun erilaisten hinnoittelumenetelmien vaikutus arvokasvuprosentin ja tilavuuskasvuprosentin suhteeseen (abstract) - Toukouu 2008
Temisevä, Miika - Maisema- ja virkistysarvokauppa: Kansainväliset käytännöt ja niiden soveltaminen Suomessa (abstract) - Maaliskuu 2008
Tikkanen, Sanna-Maria - Public Procurement of Certified Forest Products in the Single Market (abstract) - Toukokuu 2008
Velmala, Silja - Vuorovaikutus metsäalan tiimiorganisaatiossa (abstract) - Helmikuu 2008
Visuri, Riina - Suomen metsäsektorin hiilivirrat vuonna 2005 (abstract) - Toukokuu 2008
Vuoristo, Tiina - Metsänomistajien päätöksentekoprosessi metsävakuutuksia hankittaessa (abstract) - Toukokuu 2008

2007
Iso-Kuusela, Matti - Sahauksen tuotannon suunnittelun toimintamallien kartoitus ja kehittäminen - Toukokuu 2007
Kanti Barua, Sepul
- Two-period Models in Forest Economics: Application to Forest Taxes (abstract) - Toukokuu 2007
Kostilainen, Miia Anniina - METSO paikallisyhteisön kokemana - Tapaustutkimus Pohjois-Karjalan lehtoverkostasta (abstract) - Toukokuu 2007
Lauhkonen, Riikka - Forest administration - A comparative analysis of Brandenburg, Berlin and Finland (abstract) - Maaliskuu 2007
Monge Monge, Adrian - Economy of Rubberwood for Smallholding owners at Traditional Rubber Production Areas in the South of Thailand (abstract) - Toukokuu 2007
Parkkinen, Ville - Puutuhkalannoituksen kannattavuus ojitettujen turvemaiden nuorissa männiköissä (abstract) - Joulukuu 2007
Sinkkonen, Elina - Liiketoimintamallien kilpailuedut metsäpalvelumarkkinoilla (abstract) - Joulukuu 2007
Soirinsuo, Juho - Aikakauslehtipapereiden pitkän aikavälin kulutus Yhdysvalloissa (abstract) - Lokakuu 2007

2006
Ahlberg, Magnus - Metsänomistajakunnan rakenteen ennustaminen (abstract) - Lokakuu 2006
Heiskanen, Niina - Puuraaka-aineen ohjautuminen sellu- ja energiateollisuuteen - Lokakuu 2006
Juntunen, Risto
- Puustotiedon laadun vaikutus metsänkäsittelyn optimoinnin tuloksiin - Toukokuu 2006
Karttunen, Kalle - Energiapuuharvennus osana metsänkasvatusta ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä (abstract) - Huhtikuu 2006
Lättilä, Hannu - Suomen metsäteollisuuden yrityskauppojen vaikuttimet 1983-2001 (abstract) - Toukokuu 2006
Nurminen, Hanne - Merestä Metsäksi - yhteistoimintaverkostohankkeen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset (abstract) - Joulukuu 2006
Seilonen, Mia - Metsäomaisuuden IAS-arvon laskenta ja luotettavuus - Helmikuu 2006
Torikka, Pauli - Yksityismetsien puuntarjonta ja sen ennustaminen (abstract) - Syyskuu 2006
Tuuri, Aleksi - Metsähallituksen luonnonsuojelu- ja metsätalouskaupat vertailussa (abstract) - Lokakuu 2006


2005
Hopponen, Katariina - Metsähallituksen luontopalvelujen sähköpostimarkkinointi (abstract) Elokuu 2005
Kittamaa, Jaakko -
Suomen Metsäsäätiön alueellisesti kohdennettujen metsäsäätiömaksukeräysten evaluointi - tapauksina Savonlinnasalin ja Joensuun Areenan keräykset (abstract) - Marraskuu 2005
Lin, Jia - The effects of Forest Taxes: The Case of Non-industrial private Forest Owner with Multiple Stands - Huhtikuu 2005.
Lyhykäinen, Henna - Puustopääomien taloudellinen tarkastelu eri-ikäisissä kuusikoissa Etelä-Suomessa (abstract) - Helmikuu 2005
Makkonen, Kirsi - Puun laatuhinnoittelun vaikutus metsänomistajien nettotuottoihin ja metsikön kiertoaikaan (abstract) - Lokakuu 2005
Rouvala, Annika - A comparative analysis of forest certification procedures in relation to the ISO standards 2005 (abstract) - Helmikuu 2005
Sallinen, Maarit - Tuhkalannoituksen kannattavuus ja lyhytaikaiset vaikutukset - Marraskuu 2005


2004
Keinänen, Kati - Resource access and profitability in forest product value chains in Honduras: case studies of Lepaterique and Río Cangrejal (abstract) - Joulukuu 2004
Stavness, Corinne - Non-industrial Private Forest Ownership Objectives and Timber Supply in Finland - Joulukuu 2004


2003
Junnila, Hannele
- Forest services and communications developing (abstract) - Maaliskuu 2003