Maisterintutkielmat

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden maisterintutkielmat on vuodesta 2009 lukien tallennettu sähköisenä aineistona Helda-tietokantaan. Sitä vanhemmat tutkielmat on luetteloituna Viikin tiedekirjaston Helka-tietokannassa ja oheisissa listoissa.

HELDA »»
Helka »»


Metsäekologia 2000-2009 »»
Metsäekonomia ja puumarkkinatiede 2003-2009 »»
Metsävaratiede ja -teknologia 1997-2009 »»