Metsävarojen käytön laitoksen julkaisusarja 1993-2009

Uusimpien julkaisujen hinta on pääsääntöisesti 20 euroa, opiskelijoilta 10 euroa.

Julkaisuja voi tiedustella opintosihteeri Kati Kleemolalta.

Osa julkaisuista (linkitetyt) on saatavilla myös elektronisina julkaisuina PDF-muodossa Kansalliskirjaston ylläpitämästä eThesis-tietokannasta. Uusimmat väitöskirjat on julkaistu sarjassa Dissertationes Forestales.

Metsävarojen käytön laitoksen julkaisusarja 1993-2009

45. Kollokvioiden satoa – Tutkimuksia metsänarvioinnista, metsä- ja puuteknologiasta. Havimo, Mikko& Rasinmäki, Jussi. 2009. Verkkojulkaisu: http://hdl.handle.net/10138/13982

44. Puutavaran mittaus. Mittausmenetelmät ja niiden perusteet. Marketta Sipi. 2009. Painos loppu.

43. Papers of the NOVA course, Wood engineering - Products and their utilization. Juha Rikala & Marketta Sipi (editors). 2008.

42. Telluksen taksaattori: Ylijohtaja, Professori Aarne Nyyssönen. 2. uudistettu painos. Haapanen, R., Hujala, T. & Poso, S. (toim.). 2008. Taksaattoriklubi. Pdf.

41. SIMO- Adaptable Simulation and Optimization for Forest Management Planning. Annika Kangas and Jussi Rasinmäki (editors). 2008. Pdf.

40. Proceedings of the 3rd meeting of the Nordic-Baltic network in wood material science and engineering (wse). October 29 -30, 2007, Helsinki, Finland. Juha Rikala and Marketta Sipi (editors). 2007.

39. Metsät paikkatietojärjestelmissä -tutkijakoulu. Forests in GIS Graduate School. Markus Holopainen and Jouko Laasasenaho (editors). 2006.

38. Kuljettajakeskeinen hakkuukonetyön malli – työn suorituksen kognitiivinen tarkastelu. Operator-specific model for mechanical harvesting – cognitive approach to work performance. Arto Kariniemi. 2006.

37. Pienyritysten puunhankintastrategian valinta. Päätösanalyyttinen tarkastelu. Arto Kettunen. 2004.

36. Metsiköihin ja paikannettuihin koealoihin perustuvan kuvioittaisen arvioinnin tarkkuus. Jyrki Koivuniemi. 2003. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:951-45-9094-5

35. Spruce and pine on drained peatlands – wood quality and suitability for the sawmill industry. Juha Rikala. 2003. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:951-45-9092-9.

34. Paikkatietoanalyysi. Timo Tokola ja Jouni Kalliovirta. 2003.

33. Männyn puuaineen ja –kuitujen ominaisuuksien vaihtelu ensiharvennusvaiheen ojitetuissa suometsissä. Antti Rissanen. 2003.

32. Ostaja-toimittajasuhteiden kehittäminen metsäalan konetyö- ja kuljetusurakoinnissa. Tore Högnäs. 2003.

31. ECOWOOD studies made at the University of Helsinki. Rihko Haarlaa and Jarmo Salo (editors). 2003.

30. Metsät paikkatietojärjestelmissä –tutkijakoulu 1998-2002. Markus Holopainen ja Jouko Laasasenaho (toim.). 2002.

29. Possibilities to develop machinery for logging operations on sensitive forest sites. Kaarlo Rieppo, Arto Kariniemi and Rihko Haarlaa. 2002.

28. Variation in tracheid properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Jari Sirviö. 2001.

27. Heuristic harvesting system selection through the KBS approach. Zhangren Lan. 2001.

26. Metsän kartoitus lentokoneesta. Markus Holopainen, Eero Lukkarinen ja Juha Hyyppä. 2000.

25. Variation in tracheid properties of Norway spruce (Picea abies L. Karst). Jari Sirviö. 2000.

24. Havukuitupuun lajittelun vaikutuksista. Antti Rissanen ja Jari Sirviö. 2000.

23. Männyn (Pinus sylvestris) ja kuusen (Picea abies) puuaineen ja –kuitujen ominaisuuksien vaihtelu. Antti Rissanen ja Jari Sirviö. 2000.

22. Kuusipuun kuituominaisuuksien vaihtelu. Jari Sirviö ja Petri Kärenlampi. 1999.

21. Metsät paikkatietojärjestelmissä – Eilen, nyt ja tulevaisuudessa. Markus Holopainen (toim.). 1999.

20. Koivun, haavan sekä terva- ja harmaalepän mekaaninen jalostus ja lopputuotteet Suomessa vuonna 1999. Postikysely- ja haastattelututkimuksen tulosten yhteenveto. Jari Kivistö, Marketta Sipi, Anu Kantola ja Timo Niemelä. 1999.

19. Tela- ja pyöräajoneuvo maastossa. Tero Anttila. 1999.

18. Forest habitat mapping by means of digitized aerial photographs and multispectral airborne measurements. Markus Holopainen. 1998.

17. Metsämaan raiteistumisen ennustaminen WES-menetelmää käyttäen. Tero Anttila. 1998.

16. SMI user´s guide for forest inventory and monitoring. Guangxing Wang, Mark-Leo Waite and Simo Poso. 1997.

15. Stochastic computer simulation of forest biomass logistics in Greece. Christos Gallis. 1997.

14. Puukuitujen ominaisuuksien jakaumia ja korrelaatioita. Jari Sirviö ja Petri Kärenlampi. 1996.

13. Havusellun laadun ohjaus raaka-ainetta luokittelemalla. Summary: Management of softwood kraft pulp quality by wood raw material classification. Petri Kärenlampi, Harri Suur-Hamari, Risto Rantanen ja Tarja Hämäläinen. 1996.

12. The PSP SYSTEM. Software for calculating and analyzing permanent tree and sample plot data. Mark-Leo Waite, Ilkka Riihijärvi and Simo Poso. 1996.

11. Mobility and feasibility of tracked excavators in forestry operations. Jyri Mulari, Rihko Haarlaa, Xiu Sun and Jingxin Wang. 1996.

10. An expert system for forest resource inventory and monitoring in the frame of multi-source data. Guangxing Wang. 1996.

9. Pre-harvest measurement of pine stands for sawing production planning. Jori Uusitalo. 1995.

8. A remote sensing-based forest inventory in the natural forest of Malleco, Chile. Gerardo Mery and Carlos Bamondez. 1995.

7. Metsäalan tulevaisuudentutkimuksen menetelmät. Analyysi soveltamiskelpoisuudesta. Esko Mikkonen ja Timo Leinonen. 1995.

6. Metsätiedon keruu, hallinta ja käyttö. Taksaattoriklubi. 1994.

5. Metsätalouden suunnittelun perusteet. Simo Poso. 1994.

4. Digitaalisten ilmakuvien käyttö metsävarojen inventoinnissa. Markus Holopainen ja Eero Lukkarinen. 1994.

3. Sahatavaran laadun ennustaminen mäntytukkirungoista. Summary: Predicting lumber quality of pine stems. Jori Uusitalo. 1994.

2. Puunhankinta muutospaineessa. Voimavaratarpeiden arviointimalli vuoteen 2010. Arto Rummukainen, Heikki Alanne ja Esko Mikkonen. 1993.

1. Puu- ja metsäteknologian peruskäsitteitä ja termejä. Osa 2: Metsäteknologia. Trä- och skogsteknologiska grundbegrepp och termer. Del 2: Skogsteknologi. Bror-Anton Granvik. 1993.