Metsäekologian laitoksen julkaisusarja 1992-2009

Metsäekologian laitoksen julkaisusarja on vuosilta 1992 - 2009. Entisellä suometsätieteen laitoksella on ollut myös oma julkaisusarja vuosina 1982 - 1994.

Tilaukset opintosihteeri Kati Kleemolalta.

Metsäekologian laitoksen julkaisusarja 1992-2009


Nro 40: Päivänen, J. 2009. Matka Uudenmaan katolle - opas metsiin ja soille Vihdin Moksissa.

Nro 39: Laine, J., Harju, P., Timonen, T., Laine, A., Tuittila, E-S., Minkkinen, K. & Vasander, H. 2009. The Intricate Beauty of Sphagnum Mosses - a Finnish Guide to Identification.

Nro 38: Ojanen, P., Vanhatalo, A., Kuuluvainen, T., Niemelä, P. & Vasander, H. (toim.). 2008. Kultakäkösen kukuntakunnailla. Matka eteläisen karjalan luontoon ja kulttuuriin.

Nro 37: Silvan, N., Saarinen, M., Sarkkola, S., Päivänen, J. & Vasander, H. 2008. Siikaneva - Pirkanmaan laajin suoerämaa.

Nro 36: Pearson, M., Ojanen, P., Havimo M., Kuuluvainen, T. and Vasander, H. (edited). 2007. On the European Edge - Journey through Komi Nature and Culture.

Nro 35: Ojanen, P., Vasander, H. & Kuuluvainen, T. (toim.). 2006. Marjatan marjamailla – matka pohjoisen Karjalan luontoon ja kulttuuriin.

Nro 34: Jalkanen, A. & Nygren, P. 2005. Sustainable use of renewable natural resources – from principles to practices. Verkkojulkaisu (pdf)

Nro 33: Pennanen, Juho. 2004. Simulation of boreal forest landscape dynamics: modeling approaches and applications. (väitöskirja, Ph.D. thesis).

Nro 32: Silvan, Niko. 2004. Nutrient retention in a restored peatland buffer. (väitöskirja, Ph.D. thesis).

Nro 31: Laine, J., Komulainen, V-M., Laiho, R., Minkkinen, K., Rasinmäki, A., Sallantaus, T., Sarkkola, S., Silvan, N., Tolonen, K., Tuittila E-S., Vasander, H. & Päivänen, J., 2004. Lakkasuo –a quide to mire ecosystem.
20 €.

Nro 30: Pumpanen, Jukka. 2003. CO2 efflux from boreal forest soil before and after clear-cutting and site preparation. (väitöskirja, Ph.D. thesis).

Nro 29: Jauhiainen Sinikka. 2003. Holocene development of two boreal mires and the ecological effects of drainage and restoration. (väitöskirja, Ph.D. thesis).

Nro 28: Vanninen, Petteri. 2003. Development of the produciton and biomass structure of Scots pine: efects of competition, tree age and site fertility (väitöskirja, Ph.D. thesis).

Nro 27: de Chantal, Michelle. 2003. The effects of site and soil properties on the establishment and early development of Pinus sylvestris and Picea abies regenerated from seeds (väitöskirja, Ph.D. thesis).

Nro 26: Laine, J., Komulainen, V-M., Laiho, R., Minkkinen, K., Rasinmäki, A., Sallantaus, T., Sarkkola, S., Silvan, N., Tolonen, K., Tuittila E-S., Vasander, H. & Päivänen, J., 2002
Lakkasuo -opas suon ekosysteemiin
15 €

Nro 25: Sarkkola, S. & Päivänen ,J., 2001
Suopuustot kuivatussukkessiossa - Hyytiälän ympäristön pysyvät koealat
10 €

Nro 25: Mäkelä, A., 2001
Dynaamisen mallituksen perusteet

Nro 24: Laine, J., Minkkinen, K., Laiho, R., Tuittila, E-S. & Vasander, H., 2000
Suokasvit -turpeen tekijät
7 €

Nro 23: Palmroth, S., 2000
Photosynthetic production and resource use efficiency of Scots pine: analysis along environmental gradients (väitöskirja)

Nro 22: Linkosalo, T., 2000
Analyses of the sprong phenology of boreal trees and its response to climate change (väitöskirja)

Nro 21: Kareinen, T., Ilvesniemi, H. & Nissinen, A., 1999
User's manual of the ACIDIC model

Nro 20: Nissinen, A., 1999
Responses of boreal forest soils to changes in acidifying deposition (väitöskirja)

Nro 19: Lippu, J., 1999
Assimilation and allocation of carbon in Scots pine seedlings during shoot elongation and as affected by soil temperature (väitöskirja)

Nro 18: Leinonen, K., 1998
Picea abies seed ecology. Effects of environmental factors on dormacy, vigor and germination (väitöskirja)

Nro 17: Haataja, J. & Vesala, T. (toim.), 1997
SMEAR II: Station for measuring forest ecosystem - atmosphere relations

Nro 16: Liski, J., 1997
Carbon storage of forest soils in Finland (väitöskirja)

Nro 15: Stenberg, P., 1996
Metsikön rakenne, säteilyolot ja tuotos
10,03 €

Nro 14: Berninger, F., 1996
Adaptations and acclimations as determinants of growth in Scots pine (väitöskirja)

Nro 13: Rihtniemi, A., 1995
Taajamametsän kasvustotilat ja metsäkuvatyypit
16,55 €

Nro 12: Luoma, S. (toim.), 1995
Matti Leikola opettajana ja tutkijana. Jäähyväisluennolla 30.11.1994 käytetyt puheenvuorot
2,51 €

Nro 11: Tuomivaara, T., Hari, P., Rita, H., Häkkinen, R. 1994
The guide-dog approach: a methodology for ecology
8,36 €

Nro 10: Jauhiainen, M. (ed.), 1994
The national silmu meeting Aulanko, Finland, March 23-24, 1994 - Posters
presented on projects of the Department of forest ecology
5,01 €

Nro 9: Hari, P. (toim.), 1994
"Tässä seison enkä muuta voi". Kokoelma väitöslektioita vuosilta 1984 - 1993
8,36 €

Nro 8: Päivänen, J., 1993
Joulukuusi kautta aikojen. Kuusennäreestä viljelypuuksi
2,51 €

Nro 7: Miettinen, J., 1993
Luonnon kauneuden huomioon ottaminen metsänhoidossa
6,68 €

Nro 6: Ylimartimo, A., 1993
Effect of nutrient imbalance on the interaction between Pinus sylvestris and Gremmeniella abietina (väitöskirja)

Nro 5: Leikola, M., 1992
Suomenkielinen almanakka hyvän metsänhoidon opastajana

Nro 4: Räsänen, P., Heiskanen, J., Miettinen, J., Sunden, T., Torpo, J., 1992
Metsänhoitotieteen koealat Hyytiälässä
6,68 €

Nro 3: Saarenmaa, L. 1992
Induktiivinen oppiminen metsänviljelyn tietokannan tulkinnassa. Metsähallituksen metsänhoitotöiden kirjanpito-aineistoon perustuva tutkimus (väitöskirja)

Nro 2: Hytönen, M., 1992
Metsien monikäyttö ja sen peruskoulutuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa
6,68 €

Nro 1: Antikainen, M., 1992
Tammimetsien hoito
6,68 €

Suometsätieteen laitoksen julkasisusarja 1982-1994

Nro 10: Ekola, E. & Päivänen, J., 1994
Suometsätieteen laitoksen pysyvät koealat Hyytiälän ympäristön ojitetuilla soilla
- metsänhoidolliset koealat ja kasvukoealat
6,68 €

Nro 9: Laine, J. & Vasander, H. 1986
Turpeiden tuntemus ja luokittelu

Nro 8: Laine, J., Päivänen, J., Schneider, H. ja Vasander, H., 1986
Site types at Lakkasuo mire complex. Field guide
3,34 €

Nro 7: Mannerkoski, H., 1985
Effect of water table fluctuation on the ecology of peat soil
3,34 €

Nro 6: Heikurainen, L. & Joensuu, S., 1985
Suojuoksu. Suotyyppinäytealojen retkeilyreitti

Nro 5: Laine, J., 1987
Estimation of evapotranspiration from peatlands by means of daily
water table hydrographas
3,34 €

Nro 4: Laine, J. & Mannerkoski, H., 1983
Turpeiden luokittelu

Nro 3: Heikurainen, L. & Joensuu, S., 1983
Metsäojitusalueiden kunnossapidon ja hoidon erityispiirteitä

Nro 2: Päivänen, J., 1982
Turvemaan fysikaaliset ominaisuudet

Nro 1: Heikurainen, L. & Mannerkoski, H., 1982
Suometsätieteen laitoksen kenttäkokeet