Tutkimus

Metsätieteiden laitoksen tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja keskittyy metsien tuottamien aineellisten ja aineettomien palvelujen ja hyödykkeiden tuotantoketjun ymmärtämiseen. Laaja-alainen ja monitieteinen tarkastelu ulottuu aina biologisista perusprosesseista taloudelliseen analyysiin ja kattaa myös ilmiöiden mittaamisen, seurannan ja tulevan kehityksen ennakoinnin.

Laitoksen alaisuudessa toimii tutkimusasema Hyytiälässä. Tutkimustoiminnan yksi keskeinen voimavara on metsätieteiden ja fysiikan laitoksen yhteiset SMEAR-asemat, jotka ovat merkittävä kansallinen ja EU-tason tutkimusinfrastruktuuri ja ne palvelevat mm. ilmastonmuutostutkimusta. Hiilipuu-animaatiosta voit seurata miten Hyytiälän SMEAR-asemalla puut sitovat hiiltä juuri nyt.

Tutkimuksen painoalat

 

Uusimmat TUHAT-tutkimustietojärjestelmään tallennetut laitoksen julkaisut

Tuhat-tutkimustietojärjelmä »»