Metsätieteiden laitos Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Kosteikkoekologia

<sorsia>

Kosteikot ovat monimuotoisia ja tuottoisia elinympäristöjä. Niiden monipuolinen sosio-ekonominen arvo on tunnistettu kuitenkin vasta melko hiljattain. Kosteikkojen määrä on vähentynyt huomattavasti, sillä ihminen on hyödyntänyt kosteikkoalueita jo pitkään esimerkiksi kuivattamalla niitä viljelymaaksi. Euroopassa kosteikot ovat olleet pitkään ilman luonnollista muokkaajaansa, majavaa.

Boreaaliset metsät ja niiden lukemattomat kosteikot kattavat valtavan alueen pohjoisella pallonpuoliskolla. Euroopassa boreaaliset kosteikot ovat sorsien tärkeimpiä lisääntymisalueita, vaikka lintutiheydet ovat usein pieniä.

Boreaalisten kosteikkojen ekologia tunnetaan vielä huonosti. Muun muassa kausikosteikkojen eli allikoiden ekologiaa on tutkittu vähän, vaikka niiden tiedetään olevan tärkeitä elinympäristöjä monille eliöryhmille, kuten vesien linnuille, sammakoille ja sukeltajakuoriaisille.

Kosteikkoekologian ryhmässä tutkitaan tärkeiden riistalajien, vesilintujen, populaatioekologiaa ja metsästystä. Lajien vuorovaikutukset kosteikoilla sekä ekosysteemi-insinöörien vaikutus ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan kuuluvat myös tutkimuskohteisiin.


Tutkimusryhmä

Vastuuhenkilöt: Petri Nummi ja Veli-Matti Väänänen

Tutkimusryhmän kotisivut »»

Yhteistyötahot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (Hannu Pöysä) sekä Kristianstad Universitet (Johan Elmberg) ja Sveriges lantbruksuniversitet SLU (Kjell Sjöberg )

Kuva: Veli-Matti Väänänen