Sosioekonomiset muutokset ja globaali metsäsektori

Muutokset kansalaisten arvoissa ja kaupankäynnin kansainvälistyminen näkyvät myös metsäsektorilla. Metsätieteiden laitoksella tutkitaan mm. vastuullisen yritystoiminnan ja vihreän markkinoinnin teorioita ja käytänteitä sekä seurataan metsäyritysten sopeutumista toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi metsäpolitiikan vaikutusmekanismien ja tavoitteiden tarkastelu on noussut viime vuosina yhä tärkeämmäksi tutkimusaiheeksi.

Metsäsektorin muutos ja kilpailun kiristyminen näkyvät metsäteollisuuden käytännön toiminnassa. Tutkimuksen keinoin on laitoksella haettu tehokkaampia ratkaisuja metsätyön eri vaiheisiin ja mallinnettu ympäristövaikutuksia. Alan tulevaisuustutkimuksen ja erilaisten asiantuntijajärjestelmien kehittämisen ohella laitoksen tutkijat osallistuvat myös uusien energialähteiden ideointiin.

Tutkijoita ja tutkimusryhmiä