Metsä- ja suoekosysteemien ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutukset

Alan tutkimus selvittää metsä-, kosteikko- ja suoekosysteemien ekologiaa ja monimuotoisuutta, niiden luontaista rakennetta ja kehitystä sekä kasvi- ja eläinlajien populaatio- ja yhteisöekologiaa. Nykytilanteen kuvaamisen ja reaaliaikaisen seurannan lisäksi tutkitaan muuttuvan ympäristön vaikutuksia ekosysteemien, ilmakehän ja vesistöjen välisiin ainekiertoihin ja kehitetään uusia mittausmenetelmiä entistä tarkemman tiedon saamiseksi.

Tuloksia voidaan soveltaa kasvupaikkojen luokitteluun, hoitoon ja suojeluun sekä kestävän käytön ohjeisiin niin pohjoisilla alueilla kuin tropiikissa. Tärkeä tutkimuksen soveltamisala on ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ennakoivien toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi saatua tietoa hyödynnetään mm. metsätalouden ympäristövaikutusten arvioinnissa, metsien ja turvetuotannon hiilisertifioinnissa sekä energiapuun ja plantaasimetsien kestävän kasvatuksen ohjeistuksien laadinnassa.

Tutkijoita ja tutkimusryhmiä