Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Toimikunnat

Metsätieteiden laitoksella kehitetään ja seurataan opetus- ja tutkimustoimintaa säännöllisesti. Opetuksen osalta päävastuu on opetustoimikunnalla ja tutkimustoimintaan pääsevät vaikuttamaan kaikki vastuullisiksi tutkijoiksi nimetyt henkilöt. Laitoksen varajohtajat Harri Vasander ja Lauri Valsta johtavat kehitystyötä.

Tutkimuksen arviointi ja painopistealueet
Tutkimuksesta vastaavan varajohtajan, Harri Vasanderin johdolla laitoksen vastuulliset tutkijat (PI) ovat kevään 2010 aikana nimenneet tutkimuksen painopistealueet. Jatkossa ryhmän tehtäviin kuuluvat

Uusia ideoita opetukseen
Metsätieteiden laitoksen opintotoimikunnan ensimmäinen kokous pidettiin 28.4. Toimikunta edistää tutkimukseen perustuvaa korkeatasoista opetusta laitoksella ja kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuodessa.

Toimikunta tekee esityksiä opetuksen kehittämiseksi ja seuraa oppimista ja opetuksen tasoa laitoksella. Yhteistyössä oppiaineiden vastuuopettajien kanssa toimikunta suunnittelee tutkintovaatimukset ja valmistelee laitokselta pyydetyt lausunnot sen alaan kuuluvista asioita. Lisäksi toimikunta muun muassa käsittelee opetushenkilökunnan osalta henkilöstösuunnitelmat, korkeakouluharjoittelijoiden tukipäätökset ja opintostipendit sekä pitää yhteyttä idosryhmiin.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii laitoksen opetuksesta vastaava varajohtaja Lauri Valsta. Muut jäsenet ovat:
Eero Nikinmaa, professori, metsäekologia, varapj.
Pauline Stenberg, professori, metsävaratiede ja -teknologia
Mikko Tervo, professori, puumarkkinatiede
Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, yliopistonlehtori, metsäekologia
Markus Holopainen, yliopistonlehtori, metsävaratiede ja -teknologia
Laura Kammonen, opiskelija, metsäekologia
Antti Hirsaho, opiskelija, metsävaratiede ja -teknologia
Hanna-Lotta Heikkonen, opiskelija, metsäekonomia ja markkinointi
Maria Niemelä, opintosuunnittelija, siht.

Toimikunta ottaa mielellään vastaan kommentteja, ideoita ja palautetta opetukseen liittyvistä asioissa. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.