Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

SuomalainenTiedeakatemia täydentyi Metsätieteiden laitoksen professoreilla

Suomalainen Tiedeakatemia on yleistieteellinen keskusseura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä.

Suomalainen Tiedeakatemia on valinnut vuosikokouksessaan 12.4.2010 metsätieteiden laitoksen professorit Harri Vasander (matemaattis-luonnontieteellinen osasto) ja Olli Tahvonen (humanistinen osasto) Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi.

Tiedeakatemia muodostuu kahdesta osastosta, matemaattis-luonnontieteellisestä ja humanistisesta. Osastot jakaantuvat vielä tieteenalakohtaisiin ryhmiin, joilla on kiinteät paikkaluvut. Varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan ansioituneita suomalaisia tieteenharjoittajia.

Harri Vasander toimii metsätieteiden laitoksella suometsätieteen professorina ja laitoksen varajohtajana. Olli Tahvonen hoitaa kansantaloudellisen metsäekonomian professorin tehtävää.

Julkaisuluettelot
Harri Vasander (pdf)
Olli Tahvonen (pdf)

Suomalaisen tiedeakatemian uudet jäsenet.

 

Kuva: Lei Wang