Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Metsätieteiden laitos mukana pohjoismaisen tutkimuksen huippuyksikössä

Yliopiston ilmaston- ja ympäristönmuutoksen tutkijat ovat saaneet pohjoismaisen huippuyksikkörahoituksen viiden vuoden kaudeksi.

Uusissa hankkeissa keskitytään nimenomaan pohjoisiin olosuhteisiin. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen takia vähenevä jää- ja lumipeite muuttaa arktisten alueiden taloutta ja elinkeinoja, esimerkiksi öljyn etsintää ja maataloutta. Huippututkimusta koordinoi aerosolifysiikan professori Markku Kulmala fysiikan laitokselta ja myös metsätieteiden laitos on tiiviisti mukana tutkimushankkeessa.

 

Ilmastonmuutostutkijat saivat pohjoismaisen huippututkimusrahoituksen

Aerosolifysiikan professori Markku Kulmalan johtama tutkimushanke Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate (CRAICC) on valittu Pohjoimaiseksi tutkimuksen huippuyksiköksi Nordic Centre of Excellence-tutkimusohjelmassa nimeltä Interactions between climate change and the cryosphere eli jään ja lumen (kryosfäärin) ja ilmastonmuutoksen tutkimuksessa.

Kaikkiaan NordForskin rahoituksen saavia pohjoismaisia huippututkimusyksiköitä nimettiin nyt kolme ajalle 2010-2015. CRAICC-hankkeelle on varattu noin 100 miljoonaa Norjan kruunua. Pohjoismaisen rahoituksen saa myös fysiikan professori Timo Vesala. Hän on mukana toisessa, DEFROST-nimisessä huippuyksikössä.

Pohjoismainen tutkimuksen huippuyksikkö CRAICC keskittyy ilmakehän ja kryosfäärin välisiin vuorovaikutuksiin ja tarkastelee yhteiskunnan toimia osana vuorovaikutus- ja palautemekanismeja, jotka toimivat arktisen ilmaston säätelijöinä. Päätavoitteena on selvittää arktisten alueiden lämpenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisuuksia hidastaa arktisten alueiden lämpenemistä ilmastomanipulaatioiden avulla sekä kehittää globaalien ilmastomallien kryosfäärikuvausta ottamalla mukaan ilmakehän aiheuttamat takaisinkytkennät.

CRAICC keskittyy lyhytikäisten ilman epäpuhtauksien (esimerkiksi musta hiili ja noki) ja aerosolien merkitykseen arktisen alueen lämpenemisessä. Projektissa tuotetaan mittausaineistoa laboratoriokokeilla, mittauskampanjoilla ja satelliittikartoitusmenetelmillä. Näitä käyttäen laaditaan globaaleihin ilmastomalleihin parempia kuvauksia kryosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutuksista.

Jäätikkö- ja paleoklimatologisilla menetelmillä arvioidaan esimerkiksi mustan hiilen osuutta ilmaston muutoksista ja metsänrajan muutoksia menneinä vuosituhansina. Historiallista niin sanottua ilmastomanipulaatiokoetta 1900-luvun alun teollistumisen ja vuosituhannen lopun taloustaantumien ja yhteiskuntajärjestelmien muutoksen aikana analysoidaan malleilla, jotka huomioivat ilman sulfaattipitoisuuksien vaihtelut ja niiden mahdollisen vaikutuksen ilmastoon.

Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen takia vähenevä jää- ja lumipeite muuttaa arktisten alueiden taloutta ja elinkeinoja, esimerkiksi rahtiliikennettä ja matkailua, öljyn etsintää ja tuotantoa, kalastusta ja maataloutta. Yhteiskunta voi pyrkiä vaikuttamaan arktisten alueiden lämpenemiseen joko sopimalla kasvihuonekaasupäästöjen rajoituksista tai ilmastoa manipuloimalla.

Helsingin yliopistosta CRAICC-hankkeessa mukana ovat seuraavat laitokset: fysiikan (Markku Kulmala), metsätieteiden (professori Eero Nikinmaa), ympäristötieteiden (professori Atte Korhola) sekä geotieteiden ja maantieteen (professori Heikki Seppä) laitokset. Yhteensä tutkimusryhmiä on 15 Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista.

Lisätietoja:
professori Markku Kulmala, markku.kulmala@helsinki.fi
tutkimuskoordinaattori Jaana Bäck, jaana.back@helsinki.fi , puhelin 050 415 5297

Katso: http://www.toppforskningsinitiativet.org/en

 

Teksti: Minna Meriläinen
Kuva: Mikko Nurmi