Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Valinta jatkuvan kasvatuksen ja avohakkuiden välillä optimaalisten hiilivarastojen saavuttamiseksi

 

Aino Assmuthin pro gradu -tutkielma ”Optimal carbon storage and the choice between continuous cover forestry and clearcuts” on yksi harvoista tutkimuksista, joka yhdistää metsänhoidon eri menetelmät, hiilensidonnan ja taloudellisen kannattavuuden. Työssä tutkitaan kahdella metsäekonomisella mallilla optimaalisen hiilensidonnan vaikutusta siihen, kannattaako metsää päätehakata vai hoitaa jatkuvapeitteisenä.

Aikaisemmista tutkimuksista poiketen taloudellisesti optimaalinen valinta päätehakkuun ja jatkuvapeitteisen kasvatuksen välillä tehdään endogeenisesti optimoimalla, eli kumpikaan metsänhoitomenetelmä ei ole lähtöoletuksena. Tutkimuksessa oletettiin, että yhteiskunta maksaa metsänomistajalle Pigou-tukea metsän kasvun myötä sitoutuvasta hiilestä. Tässä tukipolitiikassa huomioitiin myös puutuotteisiin sitoutuva ja niistä vapautuva hiili.

Tuloksena tutkimuksessa saatiin, että hiilen hintaa kasvatettaessa metsää pidetään tiheämpänä, optimaalinen kiertoaika pitenee ja jatkuvapeitteinen metsänhoito voi muuttua päätehakkuuta kannattavammaksi. Myös korkotason nostaminen pidentää kiertoaikaa ja vähentää päätehakkaamisen kannattavuutta. Tulokset osoittavat, että kun perinteistä Faustmannin mallia laajennetaan sisältämään luontainen uudistuminen, harvennukset ja hiilensidonta, optimaalinen kiertoaika pitenee huomattavasti.

”Toivoisin että tulokset lisäisivät tieteellistä ymmärrystä metsien hiilensidonnan talousnäkökohdista, ja olisivat hyödyllisiä myös ilmastopolitiikan kehittämisen kannalta. On hyvinkin mahdollista, että jatkossa metsien hiilinielut linkitetään jollain tavalla kansainväliseen päästökauppaan tai kehitetään muita ohjauskeinoja. Tällöin on tärkeä olla tutkimustietoa taloudellisesti järkevästä hiilensidonnasta sekä päätehakkuin käsiteltävissä että jatkuvapeitteisenä hoidetuissa metsissä”, Assmuth kertoo työstään.

Assmuthin tutkimus syntyi metsätieteen ja taloustieteen laitoksen yhteisen kandi- ja maisteriohjelman siivittämänä ja on ensimmäinen ympäristöekonomiassa laudaturiin yltänyt gradutyö. Tutkimustyö jatkuu samojen aiheiden kanssa DENVI -ohjelman tohtorikoulutettavana professori Olli Tahvosen tutkimusryhmässä. Maa- ja metsätieteiden tutkinnon lisäksi Assmuthilla on maisterintutkinto myös yleisessä kirjallisuustieteessä.

Pro gradu –työ on luettavissa täällä.