Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Pasi Puttonen metsätieteiden laitoksen tutkimusvarajohtajaksi

<Pasi Puttonen>Pasi Puttonen on aloittanut metsätieteiden laitoksen tutkimuksesta vastaavana varajohtajana.

Laitoksen johtaja Esko Mikkosen päätöksellä professori Harri Vasanderille on myönnetty vapautus laitoksen tutkimuksesta vastaavan varajohtajan tehtävästä hänen hakemuksensa mukaisesti. Uudeksi varajohtajaksi ja laitoksen johtajan sijaiseksi on valittu professori Pasi Puttonen.

Pasi Puttonen palasi metsänhoitotieteen professorin tehtävään 1.1.2011 toimittuaan Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjohtajana viime vuodet. Laitoksen opetuksesta vastaavana varajohtajana jatkaa entiseen tapaan professori Lauri Valsta ja Harri Vasander toimii jatkossakin suometsätieteen professorina ja metsien ekologian ja käytön pääaineen vastuuprofessorina.

Laitoksen johtajat

Laitoksen johtaja Esko Mikkonen
Tutkimuksesta vastaava varajohtaja ja johtajan sijainen Pasi Puttonen
Opetuksesta vastaava varajohtaja Lauri Valsta

Yhteystiedot