Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Kymmenen vinkkiä metsänomistajalle


Uuden vuoden jälkeen on hyvä istahtaa alas miettimään omaa metsäomaisuutta. Kokosimme muutamia vinkkejä, joita metsänomistajan kannattaa harkita.

 

  1. Mieti, mitä haluat metsältäsi. Aseta tavoitteesi sen mukaan.
  2. Suosi sekametsiä, ne kasvavat paremmin ja ovat kestävämpiä hyönteistuhoja vastaan kuin yhden puulajin metsiköt. Sekametsien kasvattaminen on myös ilmastoteko, sillä niillä on suurempi ilmastoa viilentävä vaikutus kuin havumetsillä.
  3. Kasvata lehtipuita viljavilla kasvupaikoilla. Lehtipuut hyötyvät enemmän ilmastonmuutoksesta kuin havupuut, jolloin niiden kilpailuetu kasvaa.
  4. Älä kasvata kuusta kuivumiselle herkillä kasvupaikoilla, koska ilmaston muuttuessa kuivuusjaksojen määrä voi lisääntyä. Mänty kestää kuivia kausia kuusta paremmin.
  5. Tee harvennukset ajoissa. Ylitiheässä metsässä puut riukuuntuvat ja kärsivät herkemmin erilaisista tuhoista, kuten hyönteis- ja myrskytuhoista.
  6. Tee metsänuudistustyö mahdollisimman nopeasti päätehakkuun jälkeen. Se säästää sekä aikaa että rahaa, kun aluskasvillisuus ei ole vielä täysin ehtinyt vallata hakkuualuetta.
  7. Älä turhaan poista riistalle tärkeitä puita, kuten tervaleppää, haapaa ja koivua, harvennuksessa. Ne lisäävät monimuotoisuutta tarjoamalla ruokaa ja suojaa eliöstölle.
  8. Keskustele metsästäsi ja sen hoidosta perheesi kanssa. Voit saada uusia ajatuksia metsänhoitoon ja samalla lisäät lähipiirisi kiinnostusta asiasta.
  9. Ole kiinnostunut metsästäsi. Käy seuraamassa sen kuntoa säännöllisesti, näin voit havaita mahdolliset ongelmat ajoissa.
  10. Metsänhoito on pitkäjänteistä puuhaa. Pikavoittoja ei ole odotettavissa. Ole kärsivällinen.