Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Suomen Akatemialta rahoitusta laitoksen tutkimushankkeisiin

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi kevään 2011 hauissa laitoksen tutkijoille rahoitusta useisiin projekteihin ja yksittäisille tutkijoille.

Suotutkimusta Borneolla
Professori Harri Vasanderin tutkimusryhmä on saanut nelivuotisen rahoituksen suosademetsien ennallistamisen tutkimiseen. Tutkimusalue sijaitsee Borneolla Indonesiassa ja tavoitteena on selvittää ennallistamistoimenpiteiden vaikutus trooppisten soiden hiilen ja typen kiertoon. Metsien häviäminen, ojitus, suopalot ja plantaasit ovat pääasialliset syyt alueelta vapautuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Hankkeen päämääränä on löytää ja luoda työkaluja kasvihuonekaasujen vuon vähentämiseen pyrkiville toimenpiteille, jotta voidaan saavuttaa kestävä tasapaino suoalueilla luonnonvarojen käytön ja sosioekonomisten vaatimusten välille.
Suomen Akatemian rahoituspäätös

Mallinnusta metsien heijastusvaikutuksesta
Metsillä on tärkeä rooli ilmaston muutoksessa. Metsien ominaisuuksissa ja määrissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja hiilen kiertoon erilaisten mekanismien kautta. Projektissa selvitetään boreaalisten metsien vaikutusta albedoon eli lyhytaaltoiseen säteilyyn, jota metsät heijastavat takaisin ilmakehään. Projektin tarkoituksena on kehittää satelliittikuvien ja maanpeiteaineistojen avulla malli, jolla voidaan ennustaa heijastusvaikutuksia boreaalisella vyöhykkeellä erilaisilla maanpeitteillä. Projektin johtajana toimii professori Pauline Stenberg ja rahoitus on myönnetty ajalle 01.09.2011 - 31.08.2015.
Suomen Akatemian rahoituspäätös

Maaperän nopeakiertoisen hiilen vaikutukset
Akatemiatutkija Jukka Pumpasen tutkimushanke nopeakiertoisen hiilen vaikutuksista maan vanhan orgaanisen aineksen hajoamiseen on saanut tutkimuskuluihin rahoitusta ajalle 01.01.2012 - 31.07.2014. Projektissa selvitetään onko uudella vasta fotosynteesissä sidotulla hiilellä kiihdyttävä vaikutus vanhan orgaanisen hiilen hajoamiseen ja miten uusi hiili vaikuttaa vanhassa orgaanisessa aineksessa olevan typen mineralisaatioon ja puiden typenottoon. Saatuja tuloksia hyödynnetään olemassa olevien maan hiili- ja typpimallien parantamiseen.
Suomen Akatemian rahoituspäätös

Tutkijan rahoitusta
Lisäksi Ilkka Korpela sai akatemiatutkijan paikan ajalle 01.09.2011 - 31.08.2016 aiheeseen "Aikaleimatut ja vapaat fotonit - kvantitatiivinen metsien ilmakuvaus ja laserkeilaus" ja Tuomas Aakalalle myönnettiin kolmivuotinen tutkijatohtorin tehtävä tutkimusaiheeseen "Mittakaavatasojen välinen vaihtelu luonnonmetsien dynamiikassa".
Suomen Akatemian rahoituspäätös/ Korpela
Suomen Akatemian rahoituspäätös/ Aakala