Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Tiedote hankkeesta Metsäopetus ry:n perustamiseksi

Metsäala on biotalouden ytimessä; puhuttiinpa perinteisistä metsäteollisuuden tuotteista, puuenergiasta, uusista biotuotteista tai metsien virkistyskäytöstä. Metsäteollisuuden viimeaikaiset uutiset ja alan rakennemuutokset heijastavat voimakkaita vaikutuksia metsäopetuksen kenttään. Koulutuksen järjestäjät toimivat taloudellisesti yhä tiukkenevassa tilanteessa, jossa työelämän odotukset kasvavat koko ajan. Erityisesti haasteena on metsäammattilaisten osaamisen ja saatavuuden sekä yrittäjyyden turvaaminen jatkossa.


Metsämiesten Säätiön apurahalla on keväällä 2015 käynnistynyt hanke, jonka avulla selvitetään eri toimijoiden yhteinen näkemys ja tahtotila lähteä nykyistä tiiviimpään sekä koordinoidumpaan metsäopetuksen edistämistyöhön. Tavoitteena on Metsäopetus ry:n perustaminen ja yhdistyksen toiminnan käynnistäminen. Yhdistys kokoaa yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä koko metsäalan aikaisempaa laajempaan yhteistyöhön metsäopetuksen kehittämisessä ja järjestämisessä.


Metsäopetus ry:n perustamisen avulla haetaan vaikuttavuutta seuraaviin asioihin:

  • työelämä- ja opetusyhteistyö
  • opetusmateriaalin kehittäminen ja yhteiskäyttö
  • metsäpedagogiikan kehittäminen (oppilaitokset ja metsäammattilaiset)
  • käytännön metsätyönopetuksen edellytyksien ja toimintamallien edistäminen
  • valtakunnallinen ja alueellinen markkinointi sekä alasta tiedottaminen  
  • yhteinen koordinointi alan parhaiden käytäntöjen sekä laadun kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi
  • koulutusalojen ja koulutustasojen yhteistyön lisääminen  

Valmisteluhanke on käynnistynyt keväällä 2015 ja hankkeen vetäjänä toimii Karl-Erik Hasa. Hankkeessa otetaan valmisteluvaiheessa tarkemmin yhteyttä metsäopetusta antaviin koulutusten järjestäjiin sekä keskeisimpiin alan toimijoihin ja sidosryhmiin. Yhdistys perustetaan vuoden 2015 aikana ja tavoitteena on käynnistää varsinainen toiminta v. 2016 aikana.

Valmistelua jatketaan työryhmän toimesta. Hankkeen vastuulliseen johtajaan ja työryhmän jäseniin voi olla myös suoraan yhteyksissä.

 

Helsingissä 13.5.2015

 

Karl-Erik Hasa
Hankkeen vastuullinen johtaja/
Metsäopetus ry valmisteluryhmä

 

Metsäopetus ry
Valmistelutyöryhmän kokoonpano ja lisätiedon antajat:

Karl-Erik Hasa, SAKKY, karl-erik.hasa@sakky.fi, 044-7854120
Tiina Eklund, METO, tiina.eklund@meto-ry.fi, 040-7610175
Jukka Eronkoski, JEDU, jukka.eronkoski@jedu.fi, 0408-351714
Pekka Janhonen, POKE, pekka.janhonen@poke.fi, 0400-542031
Timo Leinonen, MAMK, timo.leinonen@mamk.fi, 040-8420627
Jukka Malinen, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, jukka.malinen@uef.fi, 050-5226469
Kyösti Paloniemi, LAO, kyosti.paloniemi@lao.fi, 020-7984567
Mika Rekola, HELSINGIN YLIOPISTO, mika.rekola@helsinki.fi, 040-5633509
Vesa Tanttu, TTS, vesa.tanttu@tts.fi, 044-7143676
Ari Vanamo, TAMK, ari.vanamo@tamk.fi, 040-5616873

Työryhmän asiantuntijana toimii Heikki Pajuoja, METSÄTEHO, heikki.pajuoja@metsateho.fi, 040-5284359