Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Yijing Zhangin väitöskirja "Metsäteollisuuden kansainvälistyminen: yritystason tarkastelu" tarkastetaan Helsingin yliopistossa 7.11. 2014

Metsäyritysten tuotantokapasiteetti on 1990-luvulta lähtien siirtynyt kehittyville kasvu- ja raaka-ainemarkkinoille Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan. Kansainvälistymisprosessi on tuonut mukanaan sekä strategisia ja taloudellisia että ympäristövastuuseen liittyviä haasteita sekä yritystasolla että markkinatasolla.

Metsäteollisuuden kansainvälistymiskehityksen vaikutuksia markkinoihin ja yrityksiin tunnetaan kuitenkin heikosti. Väitöskirjassa analysoidaan sekä metsäyritysten kansainvälistymisprosessia että sen taustalla olevia ajureita ja strategisia päämääriä.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat että kannattavuutta tavoitellessaan yritykset voivat tähdätä joko korkeaan kansainvälistymisen asteeseen tai keskittyä kotimarkkinoihinsa. Lisäksi investointimuotoa – investoidako yhteisyrityksen kautta vaiko itsenäisesti – valitessaan metsäyritykset ottavat huomioon kulttuuriset erot kohdemaan ja pääkonttorimaan välillä.

Vastaväittäjänä 7.11. klo 12 (auditorio XIV, Fabianinkatu 33) toimii professori Jorma Larimo Vaasan yliopistosta. Väitöskirja on kokonaisuudessaan luettavissa Dissertationes Forestales -sarjan julkaisusta 180.