Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Tutkimusta trooppisen suosademetsän pohjalta

Suosademetsän tulvivalla turvepohjalla Borneon saarella Indonesiassa kasvaa lihansyöjäkasveja (Nepenthes ampullaria) (kuva Maija Lampela)Maija Lampelan tutkimuksessa lisätään ekologista perustietoa luonnontilaisen suosademetsän maaperän ominaisuuksia kasvualustana.

Trooppiset suosademetsät ovat yksi globaalisti merkittävimpiä hiilivarastoja ja luonnon monimuotoisuuden keskittymiä. Tämä laajoja alueita etenkin Kaakkois-Aasiassa peittävä kostean tropiikin ekosysteemi on kuitenkin vielä monilta osin tutkimaton. Heinäkuussa 2014 julkaistussa tutkimuksessa lisätään ekologista perustietoa luonnontilaisen suosademetsän maaperän pintaosien ominaisuuksia kasvualustana.

Suosademetsissä jopa 40-metrinen puusto kasvaa tuhansien vuosien aikana kertyneiden monimetristen turvekerrostumien päällä, ja metsän pohjalla vallitsee mättäiden ja ajoittain veden vallassa olevien painanteiden mosaiikki.

Tällä maapohjan mikrotopografialla, eli pienmuodoilla, on havaittu olevan merkitystä puuston esiintymiselle. Tutkimuksessa yhdistetään ensi kertaa maaperän kemiallisten ja rakenteellisten ominaisuuksien vaihtelua suhteessa näihin pienmuotoihin. Saadun tiedon avulla pystytään ymmärtämään paremmin puuston kasvupaikkavaatimuksia ja maaperän pienimuotoisen vaihtelun dynamiikkaa.

Tutkimus tehtiin Indonesiassa Borneon saarella luonnontilaisessa suosademetsässä sadekauden aikana, jolloin suuri osa maanpinnasta tulvi. Tiheä sademetsäkasvillisuus ja eksoottiset eläimet koealoilla (mm. orangit ja gibbonit) tekivät aineiston keruusta elämyksen. Tutkimuksen taustalla on kuitenkin huoli näiden poikkeuksellisten ekosysteemien nykytilasta. Viimeaikaisten laajojen maankäyttömuutosten ja palojen takia suosademetsät ovat vakavasti uhattuina. Jotta edes osa näiden ekosysteemien monimuotoisuudesta ja hiilivarastoista pystyttäisiin säilyttämään, suojelun lisäksi pyritään jo tuhoutuneita suosademetsiä ennallistamaan.

Tutkimuksen tuloksia maaperän ominaisuuksista voidaankin hyödyntää suosademetsien ennallistamisen suunnittelussa.

Maija Lampela yliopiston Tuhat-tutkimustietokannassa.

Lampela M, Jauhiainen J, Vasander H. Surface peat structure and chemistry in a tropical peat swamp forest. Plant and Soil (2014) 382:329–347
DOI 10.1007/s11104-014-2187-5

Trooppisen suotutkimusryhmän blogi: http://blogs.helsinki.fi/jyjauhia/

Kuvassa: Suosademetsän tulvivalla turvepohjalla Borneon saarella Indonesiassa kasvaa lihansyöjäkasveja (Nepenthes ampullaria).

Teksti ja kuva: Maija Lampela