Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Tutkimusrahoitusta Suomen Akatemiasta

Suomen Akatemia myönsi huhtikuussa tutkimusrahoitusta metsätieteiden laitokselle. Lisäksi vuoden alussa käynnistyi mittava Akatemian rahoittama tutkimushanke juurikäävän ja havupuiden vuorovaikutuksesta.

Uusi akatemiatutkija
MMT, dosentti Miina Rautiainen nimitettiin akatemiatutkijaksi ajalle 01.08.2010 - 31.07.2015. Toimeen nimitettävältä edellytetään menestyksekästä, korkeatasoista ja itsenäistä tieteellistä työskentelyä. Lisäksi työ sisältää opetusta ja ohjausta.

Toimikaudellaan Rautiainen kehittää 'spektraali invariantti' -teoriaa ja fysikaalisia malleja boreaalisen metsävyöhykkeen fenologian ja albedon arvioimiseen optisilta satelliittikuvilta.
Miinan tutkimusintresseihin voi tutustua tarkemmin LAI-detectives-sivuilla.
LAI-detectives »»
Suomen Akatemian tiedote »»

Tukea eri-ikäisrakenteisen metsän mallinnukseen
Metsänhoitotieteen professori Annikki Mäkelälle myönnettiin rahoitusta eri-ikäisten sekametsien ekologisen kasvumallin kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on laatia ekologisen teorian ja mittausten perusteella alustava malli, joka kuvaa suomalaisen eri-ikäisen sekametsän kasvua ja joka soveltuu metsänkäsittelyjen taloudellisen kannattavuuden tarkasteluun. Lisäksi tehdään yhteenveto mallin jatkokehittelyn edellyttämistä keskeisistä tietotarpeista.
Annikki Mäkelän yhteystiedot »»
Suomen Akatemian tiedote »»

Juurikääpä tutuksi solutasolla
Metsäpatologian professori Fred Asiegbun tutkimusryhmä sai nelivuotisen rahoituksen juurikäävän ja havupuiden vuorovaikutuksen molekulaariseen tutkimukseen. Tutkimuksen lopullisena tavoitteena on uudenlaisten torjuntatapojen kehittäminen, kun ensin ymmärretään havupuiden ja juuripatogeenien vuorovaikutuksen lopputuloksen määräävät mekanismit.
Forest Pathology Research Lab »»
Suomen Akatemian tiedote »»


Kuva: Mikko Nurmi