Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Uusi suokirja ilmestynyt

Soiden ja turvemaiden ekologiasta ja suometsätaloudesta on ilmestynyt metsätieteiden laitoksen julkaisusarjassa uusi kirja.

Englanninkielisessä Peatland Ecology and Forestry - a Sound Approach kirjassa tarkastellaan turvemaiden ja soiden ominaisuuksia metsänkasvatuksen kannalta luonnontilaisilla ja ojitetuilla soilla.

Tarkastelukulma painottuu Fennoskandiaan. Suometsätaloutta havumetsävyöhykkeen muissa osissa ja lauhkealla vyöhykkeellä esitellään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Kirja on runsaasti kuvitettu. Asiahakemisto ja lähes tuhat viitettä mahdollistavat kirjan käytön myös hakuteoksena.

Teos on syntynyt Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen ja Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) metsien ekologian ja käytön laitoksen yhteistyönä.

Kirjaa myydään laitoksen toimistosta (Varpu Heliara, etunimi.sukunimi@helsinki.fi tai forest-office@helsinki.fi). Hinta opiskelijoille ja henkilökunnalle 20 € ja muille 40 €.

Päivänen, J. & Hånell, B. 2012. Peatland Ecology and Forestry – a Sound Approach. University of Helsinki Department of Forest Sciences Publications 3: 1–267. ISBN 978-952-10-4531-8