Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Rahoitusta Suomen metsäsektorin toimintaympäristön ja kilpailukyvyn tutkimukseen

Metsämiesten Säätiö valitsi kokouksessaan 13.3.2012 uudeksi kärkitutkimushankkeekseen professori Anne Toppisen johtaman projektin, jossa tutkitaan Suomen metsäsektorin kilpailukykyä ja toimintaympäristöä.

Tutkimuksen aihepiiri on Suomen metsäsektorin tulevaisuuden kannalta ajankohtainen. Kahden tohtorikoulutettavan rahoituksen kattavassa hankkeessa analysoidaan globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutusten välittymistä Suomeen ja niiden merkitystä metsäsektorin kilpailukykyyn. Tavoitteena on saada selville mistä aineellisista ja aineettomista osatekijöistä metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky muodostuu.

 ”Kolmivuotinen rahoitus vahvistaa merkittävästi metsäekonomian ja markkinoinnin pääaineen tohtorikoulutusresursseja”, kertoo projektin johtaja ja kyseisen pääaineen vastuuprofessori Anne Toppinen. Saadun tutkimusrahoituksen lisäksi Toppinen iloitsee Helsingin yliopiston metsäekonomian ja Metsäntutkimuslaitoksen kansainvälisen metsäpolitiikan tutkimuksen tiivistymisestä hankkeen myötä. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kansainvälisten politiikkaprosessien vaikutuskanavista.

Projektissa opinnäytetöiden ohjaajina toimivat Anne Toppisen lisäksi professori Heimo Karppinen metsätieteiden laitokselta, MMT Pia Katila Metsäntutkimuslaitokselta sekä Metsäteho oy:stä johtaja, dosentti Heikki Pajuoja.

Metsämiesten Säätiön rahoituspäätökset vuodelle 2012.
Anne Toppisen yhteystiedot

Kuva: Mikko Nurmi
Teksti: Salla Mehtälä