Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Kohti automatisoitua metsätaloutta

Metsätietojärjestelmien avulla metsien kartoitus nopeutuu, analyysit tarkentuvat ja seurannan kustannukset laskevat.  Alan menetelmät kehittyvät nopeasti ja ovat yhä tärkeämpiä niin käytännön metsätaloudessa kuin tutkimuksessakin.

Jatkossa menetelmien opetus laajenee metsätieteiden laitoksella, kun alkuvuodesta metsätietojärjestelmien yliopistonlehtorina aloittanut MMT Jari Vauhkonen pääsee kunnolla työn touhuun.

Metsävarojen hallintaa huipputeknologian avulla

Metsätietojärjestelmät saattavat kuulostavat vieraalta ja vaikeasti ymmärrettäviltä asiaan tutustumattomalle, mutta tuore yliopistonlehtori selventää asian. ”Mielestäni eräänlaiseksi metsätietojärjestelmäksi voi lukea minkä tahansa tietokoneavusteisen metsäsovelluksen!”, Jari Vauhkonen toteaa.

Pääasiassa metsätietojärjestelmillä tarkoitetaan kuitenkin kaukokartoitus-, paikkatieto- ja päätöstukijärjestelmiä, joissa numeerisesta aineistosta tuotetaan uutta informaatiota mahdollisimman automaattisesti. Metsätieteiden laitoksella opetus- ja tutkimustyö keskittyy erityisesti metsäalan erikoisohjelmistojen kuten SIMOn ja omaa ohjelmointia vaativien sovellusten kanssa toimimiseen.

Itä-Suomen yliopistossa suoritettu MMT-tutkinto ja muu Vauhkosen tekemä tutkimus on ollut pääsääntöisesti laserkeilausmenetelmän ja sen sovellutusten kehittämistä kotoisten havupuumetsien kartoitukseen. Laserkeilaus on metsien mittausta ilmasta käsin ja menetelmän avulla voidaan määrittää jopa yksittäisten puiden sijainti, pituus, laji ja tilavuus. Myös kolmiulotteisen mallin tekeminen puustosta tai muusta kuvatusta kohteesta on mahdollista aineiston avulla. Seurantamittauksilla taasen saadaan selville muutokset metsäpinta-alassa, puuston määrässä ja laadussa.

Uudet tuulet

Muutto Helsinkiin ja uusi työyhteisö herättävät tutkijassa uusia ideoita. Vielä seuraava tutkimusaihe ei kuitenkaan ole selkeytynyt. Ehkä vanha kiinnostus tietojärjestelmien yhteensopivuuteen ja paikkatiedon ja metsätiedon standardointiin jalostuu tutkimuskysymykseksi.

Keväällä kurssien suunnittelu ja opetus pitävät Jarin kiireisinä, kun uusi metsän inventoinnin ja suunnittelun projektikurssi pyörähtää käyntiin. ”Kaiken kaikkiaan päivittäisen uuden informaation määrä on ollut työpaikan ja paikkakunnan vaihtamisen seurauksena huomattava”, Itä-Suomen kasvatti huoahtaa ja kertoo työpäivän jälkeisen palautumisen tapahtuvan parhaiten rankemman musiikin parissa.

Yhteystiedot: Jari Vauhkonen, Metsätieteiden laitos (huone 411), PL 27, 00014 Helsingin yliopisto. etunimi.sukunimi@helsinki.fi, puh. 09 191 58168

Kuva: Itä-Suomen yliopisto / väitöskuvat
Teksi: Salla Mehtälä