Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

BalBiC-projektin nettisivut avautuivat

BalBiC-projekti edistää teollisen biohiilen tuotantoa ja sen markkinoiden kehittämistä.

Projektin tavoitteena on lisätä tietoa puusta tuotettavan biohiilen käyttömahdollisuuksista sekä jo olemassa olevista markkinoista Suomessa ja Latviassa. Tavoitteena on tukea alalla jo olevia yrityksiä sekä edistää uusien yritysten syntyä. Päämääränä on tuottaa tietoa biohiilen tuottamiseen tarvittavista puuraaka-ainevaroista ja niiden sijainnista puuhiilen tuottajien ja käyttäjien välisen yhteistyön  ja bioenergiamarkkinoiden kehittämiseksi.

BalBiC-projekti toteutetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Latvian metsäntutkimuslaitoksen (Silava) yhteistyöprojektina, jossa päävastuu on Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella. Projekti on osa EU:n rahoittamaa alueellista kehittämisohjelmaa Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013. Varsinais-Suomen liitto vastaa valtion vastinrahoituksesta. Projekti toteutetaan ajalla 1.7.2011-30.6.2013.

Projektin kohderyhmät ja tahot, jotka hyötyvät projektin tuottamista tuloksista ovat:

  • metsänomistajat
  • puunkorjuun ja -hankinnan alalla toimivat yritykset
  • biohiilituotantoon investoimista suunnittelevat yritykset
  • bioenergian tuottajat ja käyttäjät
  • metsäteollisuuden alat
  • kunnat
  • tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut

Lisätietoja suomeksi löytyy projektin nettisivuilta: http://www.balbic.eu/fi_FI/ ja englanniksi: www.balbic.eu