Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Työllistymisselvitys 2010

Metsätieteiden laitos seuraa säännöllisesti laitokselta valmistuneiden maisterien ja tohtorien työllistymistä. Viimeisimmässä selvityksessä tarkasteltiin vuosina 1999, 2004 ja 2009 valmistuneiden henkilöiden työllistymistä ja työtehtäviä vuoden 2009 lopussa. Työllistymisselvityksen perusteella työtilanne näytti kokonaisuutena positiiviselta.

Metsätieteiden laitoksen kaikista pääaineista valmistuneiden maisterien ja metsäekologiasta väitelleiden tohtorien työtilanne selvitettiin alkuvuodesta 2010. Kaikkiaan kyseisinä vuosina on valmistunut 144 maisteria, joista selvitykseen saatiin 114 henkilön tiedot. Tohtorien osalta tarkastelu kattoi yhtä lukuun ottamatta kaikki seitsemäntoista.

Metsävaratieteitä ja -teknologiaa ja metsäekonomiaa ja markkinointia opiskelleiden urakehityksessä näkyi samankaltainen suuntaus. Vuonna 2009 valmistuneet olivat yleisimmin töissä yliopistolla ja työkokemuksen karttuessa maisterit olivat siirtyneet metsäteollisuuden, konsultoinnin tai muun yksityisen sektorin palvelukseen. Vuonna 1999 valmistuneista huomattavin osa oli metsäteollisuuden ja muun yksityisen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Osa oli päätynyt myös metsäsektorin ulkopuolelle töihin. Kaikkiaan 62:sta metsäekonomian ja markkinoinnin pääaineesta valmistuneesta tavoitettiin 45 maisteria ja heistä 2 oli työttömänä. Metsävaratieteen ja –teknologian osalta jäi kahden henkilön tiedot saamatta. Tavoitetuista 26:sta yksi oli työttömänä vuoden 2009 lopussa.

Vastavalmistuneet metsäekologiaa pääaineenaan opiskelleet maisterit olivat löytäneet työpaikan yleisimmin yliopistolta tai valtiolta, valtion alaisilta laitoksilta ja kunnilta. Myöhemmässä vaiheessa maisterit olivat jakautuneet suhteellisen tasaisesti eri sektoreille. Työtehtävissä esimies- ja johtotehtävien, yrittäjyyden sekä opetustehtävien osuus kasvoi ja vastaavasti jatko-opintojen osuus väheni, kun valmistumisesta kului aikaa. Tarkastelussa olleina vuosina metsäekologiasta oli valmistunut yhteensä 54 maisteria. Työtiedot saatiin selville 43 henkilön osalta ja yksi heistä oli työttömänä.

Metsäekologiasta valmistuneet tohtorit ovat työllistyneet pääsääntöisesti yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Vuonna 1999 väitelleistä ei kuitenkaan enää kukaan toiminut tutkijana, vaan he olivat siirtyneet opetus- ja asiatuntijatehtäviin. Kaikki tavoitetut 16 tohtoria olivat mukana työelämässä.

Tavoitettujen henkilöisen osalta työllisyystilanne näytti hyvältä. Työttömänä tavoitetuista 114 maisterista oli neljä henkilöä eli 3,5 %. Saavuttamattomassa viidenneksessä voi kuitenkin olla enemmän työttömiä ja alaa vaihtaneita henkilöitä, kuin selvityksessä mukana olleessa joukossa. Työtehtävät näyttivät vastaavan hyvin koulutusta ja metsänhoitajien työurissa näkyi kehitys kohti johto- ja asiantuntijatehtäviä kokemuksen karttuessa.

Yhteenveto selvityksen tuloksista »»

 

Teksti: Salla Mehtälä