Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Uusia dosentteja metsätieteiden laitokselle

Dosentin arvo voidaan myöntää henkilöille, joilla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Dosentit voivat osallistua edustamansa alan opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan. Vuodesta 2010 lähtien on dosentti ollut arvonimi, johon ei sisälly työ- tai virkasuhdetta yliopistoon.

Helsingin yliopiston kansleri on myöntänyt 18.1.2011 MMT Jani Pellikalle riistaeläintieteen ja FT Jaana Bäckille metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten dosentin arvon ja 28.2.2011 FT Tuula Larmolalle ekosysteemiekologian dosentin arvon.

MMT Jani Pellikka on väitellyt tohtoriksi vuonna 2005 riistakantojen säätelystä Suomen metsissä ja toimii tällä hetkellä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL ) tutkijana Helsingissä.

FT Jaana Bäck työskentelee tutkimuskoordinaattorina Helsingin yliopiston Ilmakehän koostumuksen ja ilmastonmuutoksen fysiikan, kemian, biologian ja meteorologian huippuyksikössä ja on erikoistunut boreaalisissa ekosysteemeissä oleviin haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin eli VOC-yhdisteisiin.
Jaana Bäck tutkimustietojärjestelmä Tuhatissa
FCoE - huippuyksikkö

FT Tuula Larmola on metsätieteiden laitoksen tutkijatohtorina Peatland Ecology Group -tutkimusryhmässä selvittänyt muun muassa rahkasammalten roolia pohjoisten soiden metaanikierrossa. Parhaillaan hän työskentelee Mount Holyoke Collegessa, USA:ssa.
Peatland Ecology Group


Teksti: Salla Mehtälä
Kuva: Veikko Somerpuro