Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Suomen Akatemia valitsi uusia akatemiatutkijoita

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on valinnut 14 uutta akatemiatutkijaa toimikaudella 1.9.2011-31.8.2016. Valittujen joukossa on metsätieteiden laitoksen metsätietojärjestelmien yliopistonlehtori Ilkka Korpela, joka on toiminut pitkään laitoksen tutkijatohtorina metsänarvioimistieteen alalla. Erityisesti hän on perehtynyt laserkeilaukseen ja menetelmän tarjoamiin mahdollisuuksiin metsän ominaispiirteiden kartoituksessa.

Suomen Akatemien tavoitteena on viisivuotisella rahoituksella edistää ja vahvistaa parhaimpien kokeneiden tutkijoiden pätevöitymistä akateemiseen johtajuuteen ja vakiinnuttaa heidän asemaansa itsenäisenä tutkijana. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota lahjakkaiden tutkijoiden nousujohteiseen tutkijanuraan.

Ilkka Korpela
Suomen Akatemian uutinen nimityksistä

Suomen Akatemien rahoituspäätös