Uutisia ja tiedotteita Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Uusia dosentteja metsätieteiden laitokselle

Dosentin arvo voidaan myöntää henkilöille, joilla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Dosentit voivat osallistua edustamansa alan opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan.

Helsingin yliopiston kansleri on 4.11.2009 nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden tohtori Anssi Ahtikosken metsäekonomian dosentiksi ja 27.1.2010 myöntänyt filosofian tohtori Jyrki Jauhiaiselle kosteikkoekologian dosentin arvon.


Anssi Ahtikoski on väitellyt männyn ja rauduskoivun seuraavan sukupolven siemenviljelysten kannattavuudesta ja toimii tällä hetkellä vanhempana tutkijana Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen yksikössä. Erityisesti hän on perehtynyt metsätalouden kannattavuuslaskentoihin, kustannus-hyötyanalyysiin sekä päätöksentekojärjestelmiin.
Lisätietoa.

Jyrki Jauhiainen työskentelee metsätieteiden laitoksella tutkimuskoordinaattorina ja on erikoistunut trooppisten soiden kasvihuonekaasuemissioihin ja hiilenkiertoon. Viime aikainen tutkimustoiminta on keskittynyt Kaakkois-Aasian, mm. Borneon trooppisille soille.
Lisätietoa tropiikissa tehtävästa suotutkimuksesta.


Dosentti muuttui virasta arvoksi
Perinteisesti dosentit ovat olleet yliopistoon virkasuhteessa, mutta eivät välttämättä palvelussuhteessa. Yliopistouudistuksen myötä vuoden 2010 alussa yliopiston koko henkilöstö siirtyy virkasuhteesta työsuhteeseen. Samalla dosenttien viran sijasta otettiin käyttöön dosentin arvo. Koska dosentin arvonimi ei enää merkitse työ- tai virkasuhdetta yliopistoon, heillä ei ole palvelussuhteeseen liittyvää eläkeikää ja dosenttina voi jatkaa 68 ikävuoden jälkeenkin.

 

Kuva: Metsätieteiden laitoksen arkisto