Näitä sivuja ei päivitetä enää ja tieto niillä on vanhentunutta. Ajantasaiset tiedot opintoasioista löydät metsätieteiden laitoksen Flamma-sivulta.

Alumnihaastattelu

teemu seppäHumanisti ja metsämies

Maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten metsäasioiden ylitarkastaja Teemu Seppä on sekä humanisti keskustakampukselta että metsämies Viikistä. Kansainvälisyydestä kiinnostunut Seppä aloitti yliopistouransa Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien tutkimuksen laitoksella 1990-luvun puolivälissä ja opiskeli useaan otteeseen myös Kiinassa. Vuosituhannen vaihteessa hän kirjoitti ensimmäisen gradunsa.

— Graduni käsitteli Kiinaan ennen kansantasavallan syntyä tehtyjä länsimaisia kasvitieteellisiä tutkimusretkiä. Opiskelin jo tuolloin myös metsätieteitä, Seppä sanoo.

Maatalous- ja metsätieteiden gradunsa myötä Seppä palasi jälleen Kiinaan: nyt hankkimaan kenttämateriaalia metsän uudistumista käsittelevään graduunsa eteläisen Kiinan Sichuanin maakunnan vuoristoon.

— Ensimmäiseen tutkintooni opiskelin sivuaineinani valtio-oppia, kansainvälistä politiikkaa ja kansainvälistä liiketoimintaa. Toiseen tutkintooni suoritin myös EU-sivuainekokonaisuuden. Kaikki opintoni ovat antaneet valmiuksia nykyiseen tehtävääni, jossa seuraan EU:n metsäsektoriin liittyviä aloitteita.

Se, että on opiskellut alaa myös muualla auttaa ymmärtämään muiden maiden metsäpoliittisia näkökulmia.

— Nyt varsinkin ilmastosopimuksista neuvotellessa metsän rooli on hyvin suuri.

Teemu Seppä toimii myös sihteerinä kolmessa eri työryhmässä, joissa valmistellaan Suomen kantoja kansainvälisiin ja EU:n metsäpolitiikan kysymyksiin. Aika ei taida käydä pitkäksi?

— Joskus harmittelen ajan vähyyttä, mutta täytyy olla tyytyväinen siihen, mitä ehtii ja tehdä tietenkin työnsä huolella. Toisaalta se, että on monessa mukana antaa hyvän kokonaiskuvan metsäsektorilla tehtäviin päätöksiin. Tämä helpottaa työn hallitsemista.

Viikkiä opiskelupaikkana Seppä muistelee lämmöllä. Luentojen määrästä ja laadusta Seppä huomasi, että Suomessa arvostetaan metsiä.

— Metsätieteiden luentotarjonta on loistava. En tehnyt juurikaan kirjatenttejä, vaan hakeuduin luennoille, joilla sain tutkijoilta ensi käden tietoa eri asioista.

Myös Viikin yhteisöllisyys ilahdutti. Kurssilaiset tulivat tutuiksi kenttäkurssien ja ensimmäisten vuosien pakollisten opintojen ansiosta. Metsätieteissä ollaan myös mukavasti työelämäsuuntautuneita, Seppä muistuttaa.

— Teimme paljon tutustumisretkiä työelämätahoille, ja monet tulevaisuuden mahdolliset työllistäjät  kävivät kesäkursseilla esittelemässä alan eri ammattikuvia.

Seppä korostaa hyvän harjoittelupaikan merkitystä työuralle. Hän itse harjoitteli aikoinaan juuri samaisessa metsäasioiden yksikössä, josta myöhemmin löytyi vakituinen virka.

— Suoraan kontaktiin kannattaa panostaa. Ota aktiivisesti yhteyttä ja soittele paikkoihin rohkeasti, Seppä vinkkaa.

— Monesti virkamiehillä ei ole aikaa käydä hakemuksia systemaattisesti läpi, joten suora kontakti voi jäädä mieleen.

Teksti: Tapio Ollikainen
Kuva: Veikko Somerpuro