Näitä sivuja ei päivitetä enää ja tieto niillä on vanhentunutta. Ajantasaiset tiedot opintoasioista löydät metsätieteiden laitoksen Flamma-sivulta.

Opiskelu

Näitä sivuja ei päivitetä enää ja tieto niillä on vanhentunutta. Ajantasaiset tiedot opintoasioista löydät metsätieteiden laitoksen Flamma-sivulta.

Metsätieteiden laitoksella on kolme pääainetta, jotka ovat metsien ekologia ja käyttö, metsäekonomia ja markkinointi sekä biotekniikka. Näiden puitteissa voi opiskella omien kiinnostustensa mukaan monipuolisesti biologisia, ekologisia, teknisiä tai taloudellisia tieteitä.

Laitoksen opetus pohjautuu korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijat oman alansa syvällisiksi osaajiksi. Opetus tarjoaa vankan tietopohjan, joka kannustaa itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opetuksessa painotetaan tiedon hankinnassa ja käsittelyssä tarvittavien menetelmien hallintaa sekä kykyä ongelmien ratkaisuun. Tiedon soveltamisessa korostetaan poikkitieteellistä ajattelua, jonka tavoitteena on kannustaa opiskelijaa arvioimaan ilmiöiden taustalla vaikuttavia taloudellisia, ekologisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä.

Pääaineet ja opintosuunnat »»

Oppimisen tukijärjestelmät