Sivuainekokonaisuudet

Sivuainekokonaisuuden voi suorittaa minkä tahansa pääaineen opiskelija, myös JOO-opiskelijat. Metsätieteiden opiskelija voi tehdä tutkintoon kuuluvan sivuaineen omasta pääaineestaan vain, jos sivuainekokonaisuudessa on eri kurssit kuin opiskelijan pääaineopinnoissa.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa samat perus- ja aineopinnot kuin pääaineopiskelijat, mutta ilman kandidaatintutkielmaa ja proseminaaria. Lisäksi sivuaineopiskelijat voivat suorittaa erillisiä sivuainekokonaisuuksia. Sivuainekokonaisuudet kurssilistoineen löytyvät opinto-oppaasta.

Lisätietoja sivuaineista voit kysyä laitoksen opintoasiainsuunnittelijoilta sekä oppiaineiden ja sivuainekokonaisuuksien vastuuhenkilöiltä.

Metsätieteiden laitoksen sivuainekokonaisuudet ja muut opintokokonaisuudet

Metsien ekologian ja hoidon sivuainekokonaisuus (25 op)

Metsä- ja riistaeläintieteen sivuainekokonaisuus (25 op)

Metsävarojen käytön sivuainekokonaisuus (25 op)

Minor in Tropical Forestry - Trooppisen metsänhoidon sivuainekokonaisuus (25 op)

Metsäteollisuuden markkinoinnin ja johtamisen sivuainekokonaisuus (25 op)

Metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen sivuainekokonaisuus (25 op)

Liiketaloudellisen metsäekonomian sivuainekokonaisuus (25 op)

Biotekniikan sivuainekokonaisuus (25 op)

Metsänjalostustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille (25 op)

Sienitieteen sivuainekokonaisuus (25 op)
Geoinformatiikan perusopinnot (25-60op)