Sivuainekokonaisuudet

Sivuainekokonaisuuden voi suorittaa minkä tahansa pääaineen opiskelija, myös JOO-opiskelijat. Metsätieteiden opiskelija voi tehdä tutkintoon kuuluvan sivuaineen omasta pääaineestaan vain, jos sivuainekokonaisuudessa on eri kurssit kuin opiskelijan pääaineopinnoissa.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa samat perus- ja aineopinnot kuin pääaineopiskelijat, mutta ilman kandidaatintutkielmaa ja proseminaaria. Lisäksi sivuaineopiskelijat voivat suorittaa erillisiä sivuainekokonaisuuksia. Sivuainekokonaisuudet kurssilistoineen löytyvät opinto-oppaasta.

Lisätietoja sivuaineista voit kysyä laitoksen koulutussuunnittelijoilta (yhteystiedot Flammassa) sekä oppiaineiden ja sivuainekokonaisuuksien vastuuhenkilöiltä.

Sinua palvelee myös Viikin opiskelijapalvelut.