Opintosuunnat - Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Metsäteollisuuden ja -markkinoinnin keskeinen opetuksellinen tehtävä on metsäteollisuustuotteiden markkinoinnin johtamista ja yritysten liikkeenjohtoa tukevan tiedon ja osaamisen tuottaminen.

Metsäteollisuus ja -markkinointi tarjoaa teoreettista ymmärrystä strategisesta johtamisesta, markkinoinnin suunnittelusta ja sitä palvelevasta tutkimuksesta. Käytännön näkemys toimialaan syntyy sekä opetuksen että käytännön harjoittelun kautta.

Metsäteollisuus ja -markkinointitieteilijän suhteellinen etu muihin markkinoinnin osaajiin verrattuna on metsäsektorin tunteminen ja erityisosaaminen. Metsäteollisuus ja -markkinointitiede kattaa markkinat ja markkinoinnin ilmiöt metsästä maailmanmarkkinoille ja huomioi tarkastelussaan koko ketjuun liittyvät ympäristökysymykset .

Metsäteollisuus ja -markkinointitiede on tyypillinen soveltava tiede, joka soveltaa strategisen liikkeenjohdon ja markkinoinnin teorioita ja menetelmiä metsäsektorilla.Metsäteollisuuden ja -markkinoinnin tieteellinen tehtävä on kuvata, selittää ja ennustaa ilmiöitä sovellusalueellaan ja kaikkien edellisten pohjalta mahdollistaa yksittäisiin ilmiöihin ja laajempaan kehitykseen vaikuttaminen. Tässä tehtävässä metsäteollisuus ja -markkinointi nojautuu äititieteisiinsä, joista keskeisimmät ovat käyttäytymistieteet, taloustieteet ja menetelmätieteet.

Opintosuunnan vastuuprofessorit:
Metsäteollisuuden ja -markkinoinnin professorit