Opintosuunnat - Metsäekonomia

Metsäekonomia tutkii metsien taloudellista käyttöä yksityistaloudellisesta, yhteiskunnallisesta, sekä metsä- ja ympäristöpolitiikan harjoittajan, näkökulmasta. Kandidaatin tutkintoon tähtäävät opinnot ovat vaatimuksiltaan yhtenevät molemmissa opintosuunnissa. Maisteriopinnot ovat englanninkielisiä.

Kansantaloudellinen metsäekonomia

Kansantaloudellisen metsäekonomian opintosuunta tarkastelee metsävarojen käyttöön ja metsien suojeluun liittyviä kysymyksiä. Tutkimuskohteita ovat metsien arvo ja metsien optimaalinen käyttö puuraaka-ainelähteenä ja muiden aineellisten ja aineettomien ympäristöhyötyjen tuottajana sekä metsäteollisuuden, sen tuotemarkkinoiden ja puumarkkinoiden toiminta ja yksityismetsänomistajien käyttäytyminen.

Opetuksessa tutustutaan myös metsäpolitiikan ja ympäristöpolitiikan keinoihin, joiden avulla metsien käyttöä voidaan ohjata silloin, kun vapaasti toimivat markkinat eivät johda kansalaisten hyvinvointia parhaiten palvelevaan lopputulokseen.

Kansantaloudellisen metsäekonomian perusopinnot kouluttavat asiantuntija- ja johtotehtäviin yksityisellä ja julkisella sektorilla ja tarjoavat hyvän perustan jatko-opintoihin ja tutkimukseen kansainvälisestikin korkealla tasolla.

Opintosuunnan vastuuprofessorit:
Kansantaloudellisen metsäekonomian professori
Yksityismetsätalouden professori

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Liiketaloudellisen metsäekonomian opintosuunta tarkastelee metsää omistavien ja puun korjuuta sekä jalostusta harjoittavien talousyksiköiden liiketaloutta ja liikkeenjohtoa. Nämä talousyksiköt voivat olla henkilöitä, yrityksiä tai organisaatioita.

Opetuksen keskeisenä sisältönä ovat päätöksenteko ja sitä palvelevat analyysi- ja seurantamenetelmät sekä johtaminen sovellettuna metsätalouteen ja metsäteollisuuteen. Sovelletun luonteensa mukaisesti liiketaloudellinen metsäekonomia nojautuu opetuksessa yleiseen liiketaloustieteeseen sekä informaatio-, suunnittelu- ja päätöksentekoteorioihin. Asiantuntijuuden pohjana ovat alan taloudellisten riippuvuuksien tuntemus ja kyky yhdistää päätöksenteossa eri näkökulmia ja tavoitteita.

Valmistuneet työskentelevät useimmiten metsä- ja luonnonvarasektorin sekä talouselämän asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Opintosuunnan vastuuprofessorit:
Liiketaloudellisen metsäekonomian professori
Yksityismetsätalouden professori