Opintosuunnat - Metsäekonomia ja markkinointi

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Metsäteollisuuden markkinoinnin ja johtamisen (FPM) opintosuunnassa perehdytään metsäteollisuuden liikkeenjohtoon ja tuotteiden markkinointiin. Opintosuunta tarjoaa teoreettista ymmärrystä strategisesta johtamisesta, markkinoinnin suunnittelusta ja sitä palvelevasta ajankohtaisesta tutkimuksesta. Käytännön näkemys toimialaan syntyy sekä opetuksen että käytännön harjoittelujen kautta.

Opintosuunnan opiskelijan etuna muihin markkinoinnin osaajiin verrattuna on metsäsektorin ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen laaja tuntemus sekä keskittyminen teollisen markkinoinnin ja vastuullisuuden erityiskysymyksiin.  Suunta antaa näkemyksen pääomavaltaisen ja taloudellisesti globaalin alan toiminnan ja tulevaisuuden haasteisiin.

Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen on tiede, joka soveltaa strategisen liikkeenjohdon, markkinoinnin ja muiden käyttäytymistieteiden teorioita ja menetelmiä metsäsektorilla. Sen tieteellinen tehtävä on kuvata, selittää ja ennustaa ilmiöitä sovellusalueellaan ja sitä kautta mahdollistaa yksittäisiin ilmiöihin ja laajempaan kehitykseen vaikuttaminen. Perustaa opintosuunnalle antavat  käyttäytymistieteet, taloustieteet ja menetelmätieteet.

Opintosuunnan professorit:
Metsäteollisuuden markkinoinnin ja johtamisen professori Anne Toppinen

Liiketaloudellinen metsäekonomia

Liiketaloudellisen metsäekonomian (LME) opintosuunta tarkastelee metsää omistavien ja puun korjuuta sekä jalostusta harjoittavien talousyksiköiden liiketaloutta ja liikkeenjohtoa. Nämä talousyksiköt voivat olla henkilöitä, yrityksiä tai organisaatioita. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. metsäkasvatuksen talous, metsäomaisuuden tuotto ja arvottaminen, ympäristötavoitteiden vaikutus kannattavuuteen sekä yritysten talous ja kehittäminen.

Opetuksen keskeisenä sisältönä ovat päätöksenteko ja sitä palvelevat analyysi- ja seurantamenetelmät sekä johtaminen sovellettuna metsätalouteen ja metsäteollisuuteen. Sovelletun luonteensa mukaisesti liiketaloudellinen metsäekonomia nojautuu opetuksessa yleiseen liiketaloustieteeseen sekä informaatio-, suunnittelu- ja päätöksentekoteorioihin. Asiantuntijuuden pohjana ovat alan taloudellisten riippuvuuksien tuntemus ja kyky yhdistää päätöksenteossa eri näkökulmia ja tavoitteita.

Valmistuneet työskentelevät useimmiten metsä- ja luonnonvarasektorin sekä talouselämän asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Opintosuunnan professori:
Liiketaloudellisen metsäekonomian professori Lauri Valsta

Metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustiede

Metsien luonnonvara ja ympäristötaloustieteen (MLY) opintosuunnassa metsävarojen ja metsäluonnon käyttöön, suojeluun ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä tarkastellaan kansantaloustieteeseen sisältyvän luonnonvarojen ja ympäristötaloustieteen näkökulmasta. Opetuksessa korostuvat lisäksi monitieteinen taloudellis-ekologinen ja bioekonominen tarkastelu.

Metsiin liittyviä ongelmia jäsennetään laajassa taloudellis-yhteiskunnallisessa yhteydessä, mutta opiskelija tutustuu myös metsien käytön ja suojelun yksityiskohtaiseen taloudelliseen analyysiin. Keskeisiä kysymyksiä ovat markkinatalouden ja erilaisten instituutioiden toiminta ja ongelmat luonnonvarojen käytön ja -suojelun ohjauksessa. Metsien, metsätalouden ja metsäteollisuuden kysymyksiä tarkastellaan sekä pohjoiseurooppalaisissa että trooppisissa olosuhteissa.

Metsien lisäksi opiskelijalle tulevat tutuksi kansantaloustieteen ratkaisumallit luonnonvarojen käyttöön ja ympäristöpolitiikkaan yleisemminkin. Tärkeänä osana ammattitaidon rakentamisessa ovat lisäksi erilaiset taloustieteen analyyttiset metodit. Opinnot valmistavat asiantuntija- ja johtotehtäviin metsä- ja ympäristöalalla sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tarjoavat vahvan perustan jatko-opintoihin ja tutkimukseen.

Opintosuunnan professori:
Kansantaloudellisen metsäekonomian professori Olli Tahvonen